عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمون‌های ترمی درس حسابداری مدیریت رشته مدیریت اجرایی س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی به مدیریت لجستیک سبز قهرمانی نهر، جاوید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫هشت عامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی طباطبایی، سیدمسعود ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي کمک‌های اولیه روان‌شناختی یک راهنما برای حمایت افراد صدمه‌دیده از بلایا انجمن روانشناسی استرالیا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫آلودگی هوا در ایستگاه‌های کاهش فشار گاز‬ امیدی، امیرحسین ‏‫۱۳۹۵.‭‬‮‬
کتاب فارسي ‏‫آسیب‌شناسی اجتماعی‮‬ نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مروری بر رفتار موج‌شکن‌های شناور شاگردی، احمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روانشناسی مثبت‌نگر در مدرسه   ‏‫۱۳۹۵.‭‬
کتاب فارسي نگاهی بر اقتصاد ایران در دوره عباسیان رستمی، عبداله ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي برنامه‌ریزی آموزش فنی‌ و حرفه‌ای سلطانی‌ دزکی، سمیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آب شیرین‌کن خورشیدی و ساخت آن به روش رطوبت‌زنی سبوحی، فرانک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي غایه‌المخلوق شادبابایی، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بررسی شخصیت اساطیری زنان با تکیه بر داستانهای عامیانه مهرکی، شهین‌دخت ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بررسی شخصیت‌های مثبت و منفی زنان بر اساس قصه‌های عامیانه مهرکی، شهین‌دخت ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راز اعداد در تمدنهای آسیایی دادور، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي توسعه شهری پایدار   ‏‫۱۳۹۵‮‬.
کتاب فارسي آسمان که همیشه آبی نیست؛ اصلا چه اشکال دارد کردانی، مریم ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي تاثیر نانو ذرات بر ژنوم باکتری‌های بیماری‌زا میرحسامی، رامین ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي عزت نفس مدیران   ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي راهنمای محافظت از ساختمان‌های میراث فرهنگی بهاوان، نیرمان ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي محافظت از میراث فرهنگی در هنگام جنگ   ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهشت‌ فروش کجاست؟ رمضانی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تخلیه اضطراری در آتش‌سوزی و مبانی محاسبه زمان تخلیه امیدی‌خواه خرشتمی، عاطفه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مشتری امروز‮‬ غزنوی، ابوالحسن ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ازدواج به شرط چاقو برخورداری، فهمیه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي سخنرانی به زبان ساده دهقانی، بهمن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهره‌وری در پرتو نماز حیدری، صابر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي الفبای سخنرانی صادقلو، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر ژنتیک جنایی گ‍ودوی‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي ماهیت و آثار رجوع در طلاق میرشاهزاده، سیدمحمدشهاب‌ ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي سوگند و شهادت دروغ در حقوق جزای ایران و فقه امامیه‎ رشیدی‌نیا، شیرین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫‭Stratgic planing in public sector (theory and practine) قمیان، محمدمهدی ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي هوش معنوی و هوش هیجانی غلامرضایی، هادی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روسازی‌های مرکب زارعی، شاهرخ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اثربخشی عوامل موثر بر کارآمدی روابط بنگاه- مشتری در عرصه تجارت الکترونیک م‍ح‍م‍درض‍ا باغنی، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫‭Dictionary of contemporary Slang خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی استراتژیک م‍ح‍م‍درض‍ا باغنی، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روش تحقیق در علوم انسانی م‍ح‍م‍درض‍ا باغنی، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کم‌تجربه‌ها نوربالا برانید ناجی، علی ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نسل برتر اعتمادیان، عبدالرضا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ‏‫‬فناوری نانو و صنایع غذایی صفرپور، بهناز ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اتیسم محمدزاده، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هوش فرهنگی محمدزاده، مریم ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫از کرانه تا پسکرانه (سیراف، عسلویه، مهر)‮‬ غلامی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي فرهنگ‌سازی ترافیک در کلان شهرها   ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت امروزی فروش مهرگان‌نیا، محمدعلی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي نطق زیبا رنجبر، شهرام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش نظام بانکی در پیشگیری از پولشویی یوسفی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدارس هوشمند یا عادی؟ محمدزاده، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فرزندخواندگی در ایران و هند عباسی، فهیمه ‏‫۱۳۹۵.‬
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي مبانی ترسیم پرسپکتیو کریمیان‌بروجنی، آتوسا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﻣوﺛﺮ ﻏﻮل ارﺗﺒﺎط ﻣوﺛﺮ ﺷﻮﯾﺪ فتاحی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي داده‌های دیدنی روشنگر، امید ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اثر افزایش اندازه دولت بر روی رشد اقتصادی در ایران آقانیا، پریسا ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ارزیابی اثربخشی سیستم آموزش قاسمی‌ قاسم‌وند، محمودرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تلفن همراه شما، چاه نفت شماست عباسی، فرزاد ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي بررسی نانو‌ذرات در سیلاب‌زنی مخازن خسروی‌نیا، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ژئوپلتیک اقوام سروستانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راهنمایی درباره خورشید برای کودکان مصروع و اعضای خانواده   ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روش تحقیق عباسی، فرشته ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي متابولیسم کافی، کارول جین ‏‫‬‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي توسعه گردشگری؛ الزامات و راهکارها حاتمیان، امین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استرس شغلی بهرامی کوهشاهی ، سوسن ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‮‬
کتاب فارسي مسئولیت ناشی از تنبیه بدنی کودکان پویان، محمود ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي محب و محبوب ک‍ات‍ب‍ی‌ ت‍رش‍ی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کلیات بهداشت محیط در حوادث و سوانح (ویژه کلیه گروه‌های امداد و نجات)   ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شاهنامه از دریچه سینما نژادنیلی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي افزایش قد شکراللهی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هامون، نیاز صیادان کیخا، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت بحران مولوی، مهران ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهارت‌های ارتباطی والدین و تربیت فرزندان در خانواده نژادی، اعظم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تصویر بدن و هویت در جوامع معاصر از دیدگاه‌های روانشناسی، اجتماعی، فرهنگی و زیبایی شناختی   ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برند و بازاریابی رابطه‌مند سماوات اکباتان، نگار ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آموزش مجازی اطهری‌بیرق، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ابزارهای کاربردی مدیریت پروژه یگانه‌خاکسار، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مولفه‌های برنامه درسی کتاب کار و فناوری بابایی‌فیشانی، نسیم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی خبازی، عزت ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در اضطراب (به همراه پروتکل جلسات درمانی) امیدی، عبدالله ‏‫‬‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي اخلاق و غیراخلاق قریشی، سيدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اصول راهسازی و نگهداری راه‌ها مقید، ایمان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش برنامه‌های آموزشی در یادگیری کودکان دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آزمایشگاه هیدرولیک آذرخوش، حجت‌اله ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قدرت اجتماعی برند قلندری، کمال ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سنگ‌های معدنی در عرصه صادرات مبین ناجی، محمدرضا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي علوم و فناوری نانو مرجعی برای مدرسین و علاقه‌مندان   ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و رفاه اجتماعی قره‌باغی، حمید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت استعداد و رضایت شغلی در سازمان فتاحی، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش مدیریت فرهنگی در پیشرفت و سلامت فرد و جامعه دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي یک عاشقانه محض… نگران خودمم پروانی، ناصر ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي بیوشیمی برای دانشجویان   ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي طلوع نور : ( مجموعه‌ی تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی) جعفری، جعفرقلی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مناطق آزاد تجاری آزادی، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود جلیلیان، فوزیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پیشرفت تحصیلی با ورزش شهبازی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت استراتژیک سازمانهای ورزشی میرهادی‌زاده، نسترن ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي انتخابات در اندیشه نظریه‌پردازان زمانی، رویا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معماری بناهای شهر بیشاپور در ادوار تاریخی و اسلامی محمدی، غلامرضا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ژنتیک مندلی و گیاهی عباسی، علی ‏‫‬‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫مبارزه با جرائم اقتصادی در پرتو همکاری‌های بین‌المللی‮‬ حبیبی، زینب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي امنیت شغلی و تاثیر آن بر سلامت فرد دودمان، پروانه ‏‫‬۱۳۹۵
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي من حسین‌بن‌علی هستم ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، م‍ع‍روف‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روانشناسی هنرمندان شیرازی، عفت ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بحران در کولاک راههای شریانی مقید، ایمان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آشنایی با مدل‌های برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام… مرادزاده، مسلم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش آموزشی وسایل کمک آموزشی در یادگیری دودمان، پروانه ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‮‬
کتاب فارسي مساله‌یابی یا مساله‌سازی: مساله این است فتوت‌ کریمی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دیوار برشی کامپوزیت شیرزاد چناری، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت رفتارهای نابهنجار در تماشاگران فوتبال موحد، محمدامین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساختار کلی و بررسی نرم‌افزارهای شبیه‌ساز شبکه حسگر تهمتن، صادق ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درست سخنرانی کردن صمدی کهن، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي چین، همسایگان و قدرت‌های بزرگ (روابط اقتصادی- سیاسی) ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍د ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي خسارت در بیع بین‌المللی و حقوق ایران ذبیحی، سمانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خودآموز تربیت سگ هموندز، هیثر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راهبردهای پژوهش در مدارس تیزهوشان فیروزی راد، آذر ‏‫۱۳۹۵‬‬
کتاب فارسي استراتژی‌های تجاری و کیفیت گزارشگری مالی اشرافی، هما ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي درآمدی بر موزه​‌های​ مردم‌شناسی و مفاهیم فرهنگ عامه عطایی، رقیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سازوکار توسعه پاک در ایران: امکان‌سنجی اقتصادی اجرای پروژه‌های CDM اصفهانی، محمدطاهر ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي طراحی استانداردهای آموزشی مدارس تیزهوشان مزروعی، زهرا ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي سر و قلب و پاها زند، شاهین ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي بیست گام تا درک کامل بازاریابی منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي از فروش چه می‌دانیم؟ منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي یو یو در بازی ثروت منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تابع(دامنه و برد) روستایی، نوشین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش شهرکی ثانوی، فرح ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي فقرزدایی و اشتغالزایی با هزینه‌های عمرانی یاری، مرتضی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫سرمایه‌گذاری خارجی در بازار ایران (موانع و راه‌کارهای حقوقی) علی نقی، نعیم ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫توسعه پایدار شهرهای استخراجی- معدنی غلامی، محمد ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫آموزش کاربردی Pivot Table در اکسل… نجات‌خواه، پیام ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموعه واژگان زبان تخصصی : رشته‌های مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آقازاده ابری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي منابع ﻧﻘﺪی داﺧﻠﯽ و روش‌های ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮکت‌ها فرامرزی، منیره ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي روابط عمومی و بازاریابی از طریق تلفن همراه منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫‭Dictionary of physical education and sports science خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي خانواده مثبت حامدی، فرحناز ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫‭Improve your ESP; using audio visual materials تک‌روستا، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫جمال یوسف در آیینه‌ی خیال حافظ‮‬ عابدی، یعقوب ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫حقوق کودک در کنوانسیون جهانی ۱۹۸۹ و قوانین ایران‮‬ شهبا، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معماری سبز در ساختمان‌های مسکونی اسمعیلی‌دیزج، سحر ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي رهبری تحول‌گرا در خدمت رضایت شغلی و عملکرد تیمی عابدینی، سحر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫رضایت شغلی و تعهد سازمانی‮‬ پیرانی، جلیل ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي هوش مصنوعی در پزشکی سلطانی علاسوند، پریا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهره‌وری مراکز درمانی در گرو فرهنگ سازمانی درویش‌پناه، شهرام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی طهماسبی‌بلداجی، سمیه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي شبکه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانها مرادی، فرانک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بیوشیمی هورمون،ادرار و خون سبزواری‌زاده، مصطفی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي از سرم می‌پرد پرنده شدن پدرام‌پور، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آمار پایه در علوم رفتاری ک‍اپ‍لان‌، راب‍رت‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چمپای آرامش خورشیدیان، آیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي باکتری‌شناسی عملی سبزواری‌زاده، مصطفی ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي صلای بهار بهشتی روی، بهارک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شرکت در قتل و شیوه مجازات آن در فقه و قانون یوسفی، مهدی ‏‫۱۳۹۵
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي ‏‫‭Educational technology گنجی مغانلو، رویا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي تاملی در اندیشه‌های فلسفی، تربیتی،سیاسی و تاریخ نگاری ابن‌مسکویه رازی مهری، هژیر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آمین رعنا : (داستان) امیریان، سمیرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دانش سازمانی مثبت‌گرا ک‍م‍رون‌، ک‍ی‍م‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت سود در بورس اوراق بهادار طلیمی، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫‭Public protest and human rights جلیلی پیران، شمس‌الدین ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي جایگاه کارآفرینی در برنامه درسی آموزش عالی کشتکاری، ژينوس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مباحث نوین در مدیریت مشارکتی پرویزی، مجید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ناتوانی‌های یادگیری ( براساس DSM-5) محمدی، خدیجه ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي مطالبات رهبری از دستگاه قضا خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، سیدع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقاط مرجع استرات‍ژیک در طراحی استراتژی بازاریابی منصوری، حامد ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي زوج‌درمانی هیجان‌مدار میرزالو، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درآمدی بر انسان‌شناسی عرفانی مولوی خواجه‌گیر، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫الگوریتمهای فراابتکاری در سیستم موجودی چند‌سطحی تخمه‌چی، نفیسه ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي محصولات غذایی فراسودمند درودی، الناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد سیستم هوشمند کنترل فشار در آبرسانی   ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي کارآفرینی با مدیریت استراتژیک مرادی، سهیلا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد توابع حسابداری و مالی در اکسل چهره‌گشا، مجتبی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي جنسیت و فضا زارعی، سپیده ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تن‌گفتار منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ورزش و فعالیت بدنی برای تندرستی فروحی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معماری خانه فرهنگ و کتابخوانی( با رویکرد اجتماع پذیری و تشکیل فضای سوم) سلیمانی، الناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي با ساعت مچیت معجزه کن تبریزی، محمد ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي فرهنگ لغات و اصطلاحات ویس و رامین( اثر فخرالدین اسعد‌گرگانی) مسلمی‌زاده، محبوبه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی بهمنی‌چوب‌بستی، اکبر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معرفی و کاربردهای معماری مدل رانده در مهندسی نرم‌افزار گنجی ارجنکی، بی‌نظیر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رفتار فروش اخلاقی و وفاداری مشتریان حسینی، سیده‌فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بهره‌وری با رویکرد منابع انسانی رشیدپور، محمدسجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اولین سال در درمان شنیداری-کلامی محمدی، لیلی ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي جایگاه مالیات بر ارزش افزوده: در پرتو اصول دادرسی منصفانه موالی، همایون ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده نامور‌عباسعلیلو، رامین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي محاسن‌الکلام درویشی، محمدربیع ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خانه‌های تطبیق‌پذیر فریدمن، آوی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي نگرشی نو بر نقش دانشمندان ایرانی در شکوفایی تمدن اسلامی(بعد از اسلام تا پایان صفویه) ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي AVANT GARDE میرپادیاب، سیدکسری ‏‫۱۳۹۵
کتاب فارسي نقش هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در سازمان … گلاب، لیلا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعامل دانشگاه و صنعت: (چالش‌ها، فرصت‌ها و استراتژی‌ها) نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فراتحلیل (نظریه و کاربرد) نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چهل حدیث گهربار از حضرت فاطمه‌زهرا(س) اکبری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درگه نیاز قنبری، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مشق بندگی: برگرفته از کتاب جهاد با نفس شیخ حرعاملی قنبری، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ضیافت نور: برگرفته از دعاهای ماه مبارک رمضان قنبری، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اتوبوس مرا می‌خورد عباسی، محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي تعیین ساختار ترکیبات آلی با طیف‌بینی و طیف‌سنجی اعتدالی‌ حبیب‌آبادی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مرگ بستگان و تاثیر آن بر شخصیت کودکان لطفی‌پور، آسیه ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي نگاهی بر راهبردهای مدیریتی حسین‌زاده، حامد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مدیریت نظام‌های خدمات کشاورزی ضیائی‌مهر، مجتبی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فقر و طرد در دنیای جهانی بهالا، ‏‫ا. اس.‬ ‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خرده‌فرهنگ جنکس، کریس ‏‫۱۳۹۵ .‬‬‬‬‬‬‬‬
کتاب فارسي رویکردی نو بر ایجاد حس تعلق به مکان در شهرهای جدید ( با تاکید بر شهر جدید پرند) ابراهیمی، مهدیس ‏‫۱۳۹۵
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي ‏‫پروا‮‬ (داستان)‮‬ امینی، پروین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مهارتهای سرپرستی (نگرشی یکپارچه) ابطحی ، معصومه‌السادات ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي زبان و ادب پارسی احسانی اصطهباناتی، محمدامین ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي خیال خیس گندم واثقی، نفیسه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خلیج‌ فارس و نقش حیاتی آن در جهان اصلانی، حسام‌الدین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ژنومیک و پزشکی شخصی آنچه نیاز است همه بدانند اسنایدر، مایکل پل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تضمین حقوق اشخاص از منظر ثبت آنی افشارنیا، سمانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ارث زوجه و والدین متوفی از منظر ادیان کتابی بهنیافر، احمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تریاژ و رضایتمندی بیمار عباسی، فتانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت فراموشی سازمانی (با رویکردی بر آموزش عالی) هاشمی، سیدحمیدرضا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نظریه تا عمل مرکز یادگیری جبرانی و روش مشارکتی: تکنولوژی آموزشی سیاحی، صمداله ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تجهیزات ابزار دقیق: اصول کارکرد و کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنعت فتوحیان چناری، حسین ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مرج‌البحرین حسینی‌کوه‌کمری، اسماعیل ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي امنیت‌نمایی اقتصاد ایران اسلامی‌ شعبجره، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خاکستری عسگری بزچلوئی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استافیلوکوکوس اورئوس و بلوط ایرانی حاجی‌زاده سی‌سخت، بهنام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮﻃﺎن‌ﻫﺎی زﻧﺎن کنگره سراسری سرطان‌های زنان ایران ( هفتمین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تئوری زمینه‌ای در علوم انسانی معینی، محمدرئوف ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت زنجیره تامین پایدار تخمه‌چی، نفیسه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آنتن‌های میکرواستریپ درحوزه فرکانسی UWB مجرد، سعید ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي تغییر نرخ بهره بر بازدهی بیمه‌ عمر پیرویسی، سعید ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي حضرت عشق زارعی، مائده ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی آقایی، هادی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت دلسوزانه کلاس ریدنور، کتی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي راهنمای عملی پایان‌نامه کیفی بیکلن، ساری ناپ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابداری بهای تمام شده۳ پناهی، مهدی ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی براساس قانون مالیاتهای مستقیم جدید محمدی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تحولات سوریه و امنیت ملی جمهوری اسلامی بشارتی، محمدرضا ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي فلسفه حسابداری ماتز، رابرت کوهن ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي کیفیت حسابرسی رحیم پور، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مبانی فلسفی و فرهنگ نامگذاری یعقوبی، جعفر ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آموزش تفکر آرومچی، دنیز ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمونهای ترمی درس حسابداری مدیریت س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمونهای ترمی درس اقتصاد مدیریت سعیدی‌راد، علی، ۱۳۵۵ ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی عموزاده، هوشنگ ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي کنوانسیونهای بین‌المللی گمرکی و نگاهی به تسهیل تجارت جعفری، بهزاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫آزمایشگاه فیزیک پایه (مقاطع کاردانی و کارشناسی)‬ مهاجری، مهدی ‏‫‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي اصول مدیریت سلیمانپور، مسلم ‏‫۱۳۹۵. ‬
کتاب فارسي مبانی کنترل تمرین، آماده‌سازی و تغذیه در ورزش فروحی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نوروزنامه ابتیاع، سیما ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زندگی آبنباتی معلمی‌زاده، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی به تعهدات وکیل و موکل در نظام حقوقی ایران فیاضی، روح‌الله ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نکات نحویه و بلاغیه فی‌القرآن (سور مدنیه) حبيب‌زاده‌ گنجی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي الصرف فی‌القرآن (من سوره‌الانفال الی النمل) حبيب‌زاده‌ گنجی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد نظریه زمینه‌ای در تحقیقات اجتماعی معینی، محمدرئوف ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تیزهوش حبیب‌زاده‌گنجی، قدیر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بنه (Pistacia atlantica): مروارید سبز جنگلهای یاسوج یوسفی، مسعود ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي طراحی مجتمع مسکونی هجرتی لاهیجانی، آرش ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي اشعار مادربزرگ خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، زینب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قوم‌نگاری نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۵
عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي روش‌های اجرای آبیاری قطره‌ای صدرالدین، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمونهای ترمی درس: آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته مدیریت اجرایی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد پیام‌نور (جبرانی) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي داغ فقر نیازی، محسن ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي طراحی ایستگاه‌های راه‌آهن از منظر دفاع غیرعامل هاشمی فشارکی، سیدجواد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﺮمی درس سازمان‌های پیچیده دیدگاه استراتژیک ۱۳۵۵ ۱۳۹۵.
کتاب فارسي حسابداری شرکت‌های تجاری غیرسهامی قهرمانی، بهزاد ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي رسالت یک زن جادوگر حیات‌الغیب، سیدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و فضای رقابتی یوسفی، روح‌الله ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آداب صوفیانه ساعدی‌نیا، سیدمحمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری گ‍طم‍ی‍ری‌، اح‍م‍د ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس زبان تخصصی رشته‌های مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آقازاده ابری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اندیشه‌های فلسفی و عرفانی شاه‌نعمت‌الله ولی‌کرمانی میرحسینی، قوام‌رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس روش تحقیق پیشرفته (آموزش محور) روش تحقیق کاربردی(آموزش محور) آقازاده ابری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سلامت روان بر ساحل روانشناسی مثبت زینی‌وند، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعادل بین کار و خانواده عابدی، محمد ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تمرین و بیومکانیک‌‌های پیشرفته دوهای سرعت محمدی میرزایی، روح الله ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي حقوق اداری و نظارت بر ادارات از منظر قانون ایران عزیزی، یزدان ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نقشه‌برداری نوین در معماری و شهرسازی منصوری، منصور ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جایگاه واسطه‌ها در تحریم حاجی‌علی‌اکبری، فیروزه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماز و انسان‌سازی جعفری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زندگی را در آغوش بگیر سلیمی، ساسان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۲)‬ بر اساس الگوی پیوستگی جیمز روزنا عسکری، امیرحسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خواستگار مریخی معلمی‌زاده، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کشاورزی شهری (از برنامه‌ریزی تا معماری) سلیمانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تغذیه قبل و در طول ورزش فروحی، محمدرضا ‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فیلم ببین، کتاب بنویس امیرحسینی، شهناز ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي قرارداد اختیار و قواعد عمومی قراردادها در حقوق موضوعه ایران جابری، حجت‌الله ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ارزیابی و اصلاح شوری خاک کنفرانس بین المللی طبقه بندی و اصلاح خاک اراضی تخریب‌ یافته محیط‌های خشک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برند سازمانی در صنعت بیمه بازیار، فرهاد ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تزیینات معماری در دوره تیموریان گمشادزهی، عبدالکریم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي صکوک مرابحه در بانکداری اسلامی صمدی تیراندازی، رقیه ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي امضا الکترونیک از منظر ثبت آنی شایسته بیلندی، حامد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شناسایی ترکیبات آلی سلیمانی، موسی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش عرف در مسئولیت مدنی نوری، علی ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تامین منابع مالی در شرکت‌ها عباسی، لیلا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زمین‌شناسی ( برای دانشجویان عمران) سپهریان‌نسب، بابک، ۱۳۵۳ ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات همایش انسان‌شناسی فرهنگی همایش انسان شناسی فرهنگی ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي اندیشه سیاسی امام علی (ع) ولی‌زاده، حیدر ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اصول و مبانی روش تحقیق معتمدی‌ راد، محمد ‏‫‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي اعتقاد قدمی، یعقوب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آموزش جامع برق ساختمان و سیستمهای اعلان حریق مرادی حاجی‌تقی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماز چیست؟ حسنی، سوسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگارش و ارتباطات علمی در کشاورزی و منابع طبیعی نایر، پی. کی. راماچاندران ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي رویکردی به بانکداری: بانکداری سنتی- الکترونیک- مجازی میرزایی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت منابع انسانی در بخش کشاورزی با رویکرد آِموزش محور ضیائی‌مهر، مجتبی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي واژه‌نامه تشریحی فوتونیک شاهی، شریفه ‏‫۱۳۹۲.‬
کتاب فارسي فیزیک عمومی رحمانی، شهلا ‏‫۱۳۹۲.‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی محیطی ابعاد و کارکردهای آن ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي حسابداری پیمانکاری گ‍طم‍ی‍ری‌، اح‍م‍د ‏‫‬‏۱۳۹۲.
کتاب فارسي نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکرد فقهی – حقوقی سعیدی، سمانه ‏‫۱۳۹۳
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي کنار آمدن با سرطان: راهنمای بالینی مراجع بر اساس رویکرد شناختی- رفتاری صدوقی، مجید ‏‫۱۳۹۲.‬
کتاب فارسي ‏‫کار، فراغت و جامعه: «در اندیشه اجتماعی معاصر»‬ میرزایی ملکیان، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي موازین تخفیف در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جلالی‌نیا، رضا ‏‫‬‏۱۳۹۲.
کتاب فارسي درآمدی بر مطالعات ارتباطات و رسانه‌های جمعی پکسن، پیتون ‏‫۱۳۹۲ .‬
کتاب فارسي ‏‫روش‌های تجزیه‌ی حرارتی کاربرد در ترکیبات دارویی و فناوری نانو ق‍ری‍ش‍ی‌، سیدم‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.
کتاب فارسي ‏‫‬‭English for the student of social work ایروانی‌محمد آبادی، محمدرضا ‏‫‏‫۱۳۹۳‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی خاش ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳ .‬
کتاب فارسي محبت در تبلیغ اسلام با تاکید بر محبت الهی مظفری، علی‌محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي راه‌های غلبه بر ترس در اجتماع اوک‍ان‍ر، ج‍وزف‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬‬‬
کتاب فارسي نکات گرامری کلیدی تافل اینترنتی فروردین، محمدتقی ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‏‬‬
کتاب فارسي واژگان کلیدی تافل اینترنتی زارعی، عباس ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
کتاب فارسي خودآموز زبان تخصصی مددکاری اجتماعی ایروانی‌محمدآبادی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نانوشیمی۲ ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي آموزه‌های اخلاقی و قرآنی در حدیقه سنایی رباط‌جزی، سرور ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫اعتبارسنجی نظام آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران فرمانی، مریم ‏‫۱۳۹۳.
کتاب فارسي ‏‫نگاهی اجمالی به تاریخ ادبیات ایران از میانه قرن پنجم تا پایان قرن دهم‮‬ رباط‌جزی، سرور ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي ‏‫پارادیم‌ جدید درباز مهندسی آموزش و پرورش‮‬ چنگ، یین چئونگ ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي درآمدی بر نظریه‌های شخصیت خدابخشی، مهدی ‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي مبانی سازمان و مدیریت شرکت‌های بیمه رحمتی‌نودهی، رسول ‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي سیستم اتوماسیون اداری ری‍زون‍دی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي ارزش ویژه برند کاوه‌منش نیاولی، هانیه ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي شبکه‌های روی تراشه ( طراحی و شبیه‌سازی معماری‌های جدید) ابراهیم‌زاده، مینا ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي حریم منابع آبی در حقوق ایران محققی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی سناریو (ارتباط بین تحقیق و توسعه آینده) لیندگرن، متس ‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي ‏‫درآمدی بر مردم‌شناسی بازار با معرفی‌ بازارهای تاریخی ایران‮‬ ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي معادلات دیفرانسیل عسکری‌رباطی، غلامحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مردم‌شناسی توریسم ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نفس و بدن در فلسفه دکارت دولتیاری، سعید ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي قوانین و مقررات انضباطی رباط‌جزی، سرور ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مردم‌شناسی ازدواج ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
کتاب فارسي روش‌ تحقیق کیفی هنینک، ‏‫مونیک ام.‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اصول کلی مدیریت و سرپرستی ابراهیمی پرگو، مختار ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي فرهنگ لغت تخصصی مددکاری اجتماعی ایروانی‌محمدآبادی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مشاوره با کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها رویکرد مبتنی بر نقاط قوت شری، جان ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مقدمه‏‏‏‌ای بر نانوتکنولوژی و کاربردهای آن در مهندسی شیمی اسماعیلی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابرسی وحسابداری مالیاتی آخوندی، احمد ‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي خرافه‌ستیزی در سخنان امیرالمومنین (ع) فهیمی‌تبار، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۳‭‬.
کتاب فارسي قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
کتاب فارسي رهایی همیشگی از استرس با ۱۰ شیوه علمی ثابت شده لاسکین، فرد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی‮‬ آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کلمه طیبه در عقیده اهل سنت محمدی، محمدعزیز ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مباحث جاری در قوانین مالیاتی آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نگارش گزارش پژوهش تجربی پیرکزاک، فرد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي فرج بعد از شدت آهنگران، روح‌الله ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱) ریاضیات پایه: راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری رجبی کفشگر، قربان ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي نغمه‌های سیدیعقوب حسینی انجدانی، سیدیعقوب ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ریشه‌های فلسفی و ماده‌گرایی روان‌شناسی نوین ‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي راهنمای جامع تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS رشته‌های مدیریت، علوم اجتماعی و روانشناسی ورما، ‏‫ج. پی.‬ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادقی، محمدمسعود ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي شعر من ، گواه من ترکمان، فاطمه ‏‫۱۳۹۳
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي جوامع مذهبی استرالیا هیوز، ‏‫فیلیپ ج.‬ ‏‫۱۳۹۳].‭‬
کتاب فارسي سیستم‌های اطلاعات مدیریت دولتی راچلو، ‏‫بروس ا.‬ ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي رسانه‌های نوین با مقدمه‌ای انتقادی   ‏‫۱۳۹۳.‮‬‮‬
کتاب فارسي فقها و مکاتب فقهی در هند ن‍ق‍وی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۳].‬
کتاب فارسي سهم شیعه در فرایند تمدن اسلامی اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، م‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۳].‭‬‬
کتاب فارسي سلفی‌های مصر پس از مبارک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. مرکز مطالعات فرهنگی و بین‌المللی ‏‫‌۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي جریان‌شناسی داعش رن‍ج‍ب‍ر ش‍ی‍رازی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ساختار روانی انسان از منظر قرآن کریم ‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ریشه عاشور در سقیفه شایان‌فخر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي مبانی جامعه‌شناسی شایان‌فخر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي تفاوت‌های حقوقی زن و مرد شایان‌فخر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي روش تحقیق و نگارش پایان‌نامه بشارتی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي مبانی جامعه‌شناسی امین جعفری، بتول ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ریاضی ۱ پورسیستانی، امیر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي مشاوره با بزرگسالان دارای ناتوانی‌های یادگیری هاجز، سالی ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي ‏‫‭At the laboratory of general biochemistry … سنجرانی، علی ‏‫۱۳۹۳‬
کتاب فارسي اثرات گیاهان دارویی بر مغز سنجرانی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نقش مرکبات در بیماریهای قلبی شیر‌بیگی، عصمت ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي آموزش از راه دور: موانع و راهبردهای توسعه کراچی‌اصفهانی، منصوره ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‮‬
کتاب فارسي آزمایش‌های شیمی (۲) مرادی، ‏‫علیرضا‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران پورشیدی، حبیب ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اثربخشی ساختار سازمانی بارگاهی، جهان شیر ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫«لغت‌دونی»‬ اسماعیلی، ‫محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫مقدمة فی‌التربیةالاسلامیة‬ ‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اثر تکانه‌های قیمت نفت بر فعالیت‌های کلان اقتصادی ‏‫بیات‬، ‏‫مریم‬ ‏‫‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي تورات قرآنی و تورات کنونی عابدی، یعقوب ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کاربرد آنزیم در بیوشیمی ‏‫حجتی‬، ‏‫محسن‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نظریه‌های ارتباطات (رسانه، تکنولوژی و جامعه) ه‍ولم‍ز، دی‍وی‍د ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي زنان و حقوق شهروندی یعقوبی راد، فرزانه ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي فیلم‌های نازک و مشخصه‌یابی آنها ‏‫طباطبائی‬، ‏‫ محمدرضا‬ ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي کارآفرینی در بستر فناوری ‏‫محمدی‬، ‏‫محمدرضا‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي واپسین نفس قیطاسی، آذر ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي آزاداندیشی در نگاه مقام معظم رهبری بشارتی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مهارت‌های ارتباطی جناآبادی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي خطاهای فکری و روش‌های اصلاح آن اودوئرتی، کوین مایکل ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي گچ‌بر حاشیه‌ساز ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي ‏‫‌مدیریت استراتژیک منابع‌ انسانی و جانشین‌پروری‮‬ مرادحسینی، فریده ‏‫۱۳۹۳.‭‬‮‬
کتاب فارسي روناس اکبری، احمد ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي دانشمندان و صوفیان دولت عثمانی طاش‌ ک‍ب‍ری‌زاده‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫‬‬۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر توریسم و امنیت آن ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي روان سالم، زندگی سالم ویژه راوری، نرگس ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي زبان عمومی مستخدمی، سمیه ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي دینامیک سیالات محاسباتی   ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کتاب کار اصول و مبانی سازمان و مدیریت فتوت‌ کریمی، رضا ‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي درآمدی بر چگونگی انتقال حقوق مالکیت معنوی(فکری) در حقوق ایران رییسی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کارآفرینان ‏‫بایرام پور‬، ‏‫بهزاد‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مدیریت بحران بیمارستان‌ها(در حوادث غیرمترقبه) حاجیلو، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي فناوری و مشتری‌مداری در سازمان‌ها مدبر، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي سرزمین نخل و دریا ‏‫صبوحی‬‏‫، غلامرضا‬ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‭‬‬‮‬
کتاب فارسي مجموعه قوانین و مقررات کانادا محمدعلی یان‌لاریجانی، سیدمحمد ‏‫۱۳۹۵ – ‬
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي تب ترانه امیریان، سمیرا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نوای رمضان   ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بحران‌های ذخایر بین‌المللی در صنعت بانکداری رشیدبیگی، نرگس ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬‬
کتاب فارسي Detection of essential with nano-sorbents and micro extraction پیریایی، مرضیه ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي قوانین کیفیت در بسته‌بندی نیک‌نام لاله، ابراهیم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي معجزه ترک سیگار قاضی مرادی، داریوش ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاداستر از منظر توسعه ملی مهرآسا، جمشید ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ریاضی عمومی توتونچی، آرش، ۱۳۶۰ ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ریاضی پایه   ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انگیزه و یادگیری همراه با فراشناخت هاشمی، وجیهه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي تفسیر حقوقی قرآن میرزاخانی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس: برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک (همراه با پاسخنامه) رشته‌های مدیریت: اجرایی، بازرگانی… س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مدرسه‌ی ازدواج پایدار، همسران وفادار حیاتی، نسرین ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي سخنرانی در ۵۰-: در جمع کمتر از پنجاه نفر بدرخشید و رهبری کنید رسول‌پور، انورمحمد ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مطالعه با دو نیمکره رسول‌پور، حسین‌محمد‌ ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي کار حضرت فیل غریبیان، سید محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پراکنده‌رویی شهرها روشنی، نادر ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي مهارت‌های کلامی در کسب‌ و کار قهرمانی، فرزانه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي اقتصاد خوشبختی امام‌شوشتری، سیده‌پونه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي با دست خود آینده فرزندت را بساز ملکی، انسیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دو کلام حرف حساب سلیمی، لیلی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي در فروش بیمه به صنایع ستاره شوید تجزیه‌چی، شهرام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گل خجالتی اسلامی فرد، پارسا ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي کروکی‌ِ خواسته برجی، ایمان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سوپر استار غلامی، محمدحسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آژیر مشایخ، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت خدمات الکترونیک بانکی قاسمی، اکبر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جعبه‌ابزار مهندس نیازمندی‌ها غلامی، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راه‌کارهای نرم‌افزار هوشمند حسنی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس: نظریه‌های سازمان و مدیریت (همراه با پاسخنامه) رشته‌های: مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور محمدی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي در مسیر گوگل یعقوبی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي واجب‌تر از نانِ شب عابدی‌ ثمرین، مجید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جادوی اعتماد به نفس کریم‌زاده، محمود ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تاریخ سیاسی اجتماعی یهود یاراحمدی، میلاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فانوس گردشگری مرزبان، لیلی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تمرینات پیلاتس بازیار حلیمه جانی، فاضل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فیزیولوژی ورزشی پیشرفته محیط چونگ، ‏‫استیون اس.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چترم، از تو پرم ( مجموعه عکس‌نوشته) واثقی‌نیا، نفیسه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چگونه خوب صحبت‌ کنیم؟ حمیدی، پردیس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساختار تفکر سخنران معین، احمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پازل سخنرانی عبداله‌پور، خالق ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي فرار از قلاب هکرها: راهنمایی کاملا عملی برای آشنایی با امنیت شبکه‌های کامپیوتری و جلوگیری از نفوذ افراد سودجو محمدی کردیانی، محسن ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي رنگین کمان مغز حمیدی، سارا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مذاکره سبز: بیشتر از ۵۰ هزار مذاکره با خود دیگران در روز انجام میدهیم بهرام‌پور، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بچه آنقدر بازی نکن، بازی بساز اثنی‌عشری، سمیرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ردپای ماندگار فاضلی، احمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اسرار ارتباط موثر: اسراری که با داشتن آنها بهتر می‌توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید حیدری قاسم‌آبادی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قواعد سینمایی ضبط درام ( با تاکید بر آثار رابرت ویلسون) پویامهر، مانا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تحلیل عملکردی معماری ایرانی فلکی‌تبریزی، مناف ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي سیری در طراحی شهری حاجی حسینلو، سینا ‏‫۱۳۹۵

 

 

 

 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي من و مادربزرگ سلیمانی، معصومه ‏‫۱۳۹۵. ‬
کتاب فارسي نظام ثبت املاک فراهانی، عاطفه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي کاداستر از منظر توسعه اقتصادی نجفی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گل‌های شادی خسروی، فرزانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گنج درون اخباریه، مهدیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پادگان بهبودی: راهنمای عملی برای عادت به توسعه‌ی فردی علوی‌ طباطبایی، سیدمحمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جرایم علیه امنیت: دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق ایران سلمانی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برنده برنده فاضل همدانی، نغمه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و رفتار سازمانی در سازمانهای بهداشتی رضوی وانانی، سیدمهدی ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي سخنرانی مدیران ایرانی به شیوه استیو جابز پاک‌نژاد، فرشید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي التیام زخم سفید صبامهر، ارسلان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي لطفا منتظر بمانید رحیمی، مجید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مادها انصاری، احمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اژدهای فرزندت را رام کن!: راههای عملی برای تربیت اخلاقی کودکان… جعفرزاده، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خلاق باش، گرافیست! قاسمی، سعیده ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫کسب ثروت به روش لاک‌پشت‌ نینجا‮‬ ابوالحسنی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي نام‌های تجاری، تنبل، زرنگ، خنثی: دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند مهدی نژاد، احسان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر یادگیری و فراموشی سازمانی شایان، محمود ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معجزه اعتماد به نفس سیف، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي علف خرس ملایی، عبدالحمید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫همیشه در ماه عسل باشیم!‮‬ سالمی، امیرحسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي سطح عملکرد در ساختمانهای فولادی خداویردیلو، امیر ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي رموز موفقیت در کسب و کار زارعی‌پور، عماد ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي سیستم‌های تولید و کنترل بر مبنای عامل پائولوتچی، ماسیمو ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫تاثیر هوش معنوی در موفقیت کسب و کار (با تاکید بر صنعت بیمه)‬ بابایی، براتعلی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت فوریت‌های پرتوی و هسته‌ای : (با رویکرد مدیریت پیامدهای زیست‌محیطی و سلامتی) خیری ملومه، میثم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهتاب غزل کیخا، ژیلا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دوستان به جای ما (داستان) رهبری، فاطمه ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي من مهره مار دارم: ارائه راهکارهای کاربردی و تاثیرگذار مخصوص گذار… دهقانی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بیست و یک: برنامه عملی ۲۱ روزه تا دستیابی به زندگی شادتر صادق صالحی، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ده ثانیه: مهارت، مدیریت ثانیه‌های مهم و تاثیرگذار یک مذاکره عسگری‌مقدم، هنگامه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کپسول گفتگو گنجی، کامران ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي شمع شب دباغچی، رضا ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي پیروزمندانه سخنرانی کن علی‌عبدالهی، حامد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي بمبلوساخ (مجموعه شعر) قلندرزاده، مصطفی ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي معجزه خوشبختی قاسم‌پور، ظریفه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي سرداران رستم (لاله‌های واژگون) حیدری راد، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برگ برنده صفری‌زاده، ابراهیم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي افسانه‌های خزان خنیفر، جواد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چرخ مربع حمزه ییان، مسعود ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي کلاسی با طعم شکلات ارجمند، سحر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دریچه رضایی، حسنیه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي راهنمای سریع سرمایه‌گذاری در بازار بین‌المللی ارز بشیری، یزدان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پرخاشگری رابطه‌ای در کودکان و نقش رشد زبان در کاهش آن… جباری، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫نغمه‌های سبز: شعر، نثر مسجع و دل‌نوشته‬ خسروی، فرزانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو کنوانسیون ایکسید عبدالعلی‌زاده، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساحلان امید زرسازان خراسانی، عاطفه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي بوی جان بهشتی روی، بهارک ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي یک نفس تا خدا طیبی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تربیت، نگهداری و بیماریهای گنجشک‌سانان طلازاده، فروغ ‏‫‏‏‏۱۳۹۵
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي کیفیت ویژگی‌های خدمات با رویکرد کانو و ارتباط آن با رضایت و وفاداری مشتریان قیصری، نسیم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جبر و اختیار عباس شیرازی، محمود ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي نورون‌های آینه‌ای مقدم، مهرناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي میم مثل مذاکره شیرعلی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي نوجوان دیروز والدین امروز حیدری، آزاده ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ارزیابی استراتژی کسب‌ و کارهای کوچک: ارائه الگو با رویکرد کارت امتیازی متوازن پاشا فومشی، داود ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انقراض کار گروهی موسوی، سیدناجح ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بی‌زحمت لاغر شوید جدی، ویدا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اولین گام خلاقیت: تصویر ذهن کاربردی‌ترین روش موفقیت در زندگی و کار معزز، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي عقاب اگر شنا کند، می‌میرد محمدی، محدثه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي پیدایش و سقوط دولت موقت شیرعلی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نویسندگان کوچک بهارستان : مجموعه داستانهای نوشته‌شده توسط کودکان …. انجمن کتابخانه‌های عمومی بهارستان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هزار فاصله التماس: حاوی متن‌های ادبی نویسنده صادق‌نژادیان، معصومه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي از قطار خجولی پیاده شو فرخی، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نخل طلایی: رازهایی برای فروش بهتر خالقی، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اگروتروریسم نیکنام، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مجموعه یادداشتها و مقالات انتشار یافته در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران (یکساله پاییز ۹۴ الی پاییز ۹۵) وب سایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و غرب   ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي ‏‫دکمه غزل خدابنده، فرشته ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي احوال برزخیان در آیات، روایات و بیانات علمای شیعه خ‍اک‍پ‍ور، رح‍ی‍م‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اقامت در سرزمین اکنون: ارایه راه‌کارهایی برای بی‌اثر کردن بازدارنده‌ها… زنوزی، فریبا ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت جهادی با رویکرد سلامت به بهبود منابع انسانی عیوضی‏‫، میثم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نکاح صغیر و مجنون در فقه امامیه و حقوق موضوعه ضیایی‌مهر، نجمه ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي الفبای تبلیغات موسوی متین، سیدشهاب‌الدین ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي حسرت‌های سنگین ن‍ادری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا ۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت جامع ترویج و توسعه فعالیت‌های کشاورزی ضیائی‌مهر، مجتبی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پژواک آریایی دیناروند، جلال ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تحلیل دینامیکی غیر خطی مسائل مهندسی به کمک نرم افزار LS-DYNA اسماعیلی مرزدشتی، سبحان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدلسازی منطقه‌ای فرسایش و رسوب در استان خراسان رضوی فرج زاده، سولماز ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت سیستم‌های کشاورزی واحدی، عادل ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي تحقیق در عملیات کشاورزی( پژوهش عملیاتی در کشاورزی) واحدی، عادل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شبها خانه ما اینجوریه بورنازل، دایانه دو ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شناخت مواد مخدر و عوارض اعتیاد بهادری، جعفر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫شروع کار با ASP.NET MVC‬ حسینی، الهام ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت بانک‌های اطلاعاتی در ASP.NET Web Forms‬ حسینی، الهام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت استراتژیک(پیشرفته) بهمنی، پریسا ‏‫۱۳۹۵.‭‬
کتاب فارسي مدیریت اخلاقی و ارزش‌های سازمانی نوری، داود ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ فکری، محمدحسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي راهی که پیموده‌ایم دانشگاه جامع امام حسین(ع). دانشکده و پژوهشکده مهندسی برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي طراحی ساختمانهای مسکونی اقلیم غرب کشور بابایی مهر، بهرام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساز شب و سوز دل طاهری، آرزو ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نانو تکنولوژی کامپوزیت‌ها و کامپوزیت‌های سبز و بررسی خواص گرمایی آنها پاشایی، شهریار ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي رضایت از زندگی در گرو شادکامی ذهنی عطایی کچوئی، عصمت‌سادات ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫هوس تلخ‮‬ زینلی، مریم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تجلی جریان عطش واثقی‌نیا، نفیسه ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي هشت و نیم مشتری برای محصولات شما مرادی، مجید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بر مبنای ارزش افزوده فرخی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق ثبت اختراع مسچی، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي از پیله تا پروانگی میلان، هانیه ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي یک فنجان چای با طعم موفقیت ‏‫دردانه‬، ‏‫فاطمه‬ ‏‫۱۳۹۵
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي کلان داده: ضرورت‌ها، مقتضیات، راهبردها ‏‫روحانی‬، ‏‫شاهین‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي طراحی سایت به زبان خودمانی سلمانی، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ثروت پنهان( مدیریت ایده‌ها) آرحیمی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خلق، خلق، خلاقیت: راهکارهای عملی شکوفایی خلاق برای ایجاد زندگی خلاق ضیاءعابدینی، محمدامین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دو بار فکر کن، یک بار کد بزن خسروی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي فرزندان عالی آینده عالی ارجمندی، سمیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫۱۷ تمرین موفقیت و ثروت‬ احمدنژاد سقزچی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی( قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳۱/۰۴/۱۳۹۴ سهرابی، کوروش ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهمترین آدم دنیا صالحی، سیداحسان ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مهارت‌های فن‌بیان کودک و نوجوان سعادتی راد، نرجس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اتصالات زانویی هوشمندی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پیشگیری وضعی از جرایم رایانه‌ای در فضای سایبری عیدی، مرتضی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فاکتورهای آمادگی جسمانی شاهرخیان، شیوا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سندرم ادم مغز استخوان صالحی، محمد صادق ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي داستان‌های ۴۷رونین مقدم، الناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سازمانهای بین المللی اگزیم بانک: مدل بهینه حمایت از صادرات ایران صادقیان، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی و پردازش تصویر در خشک کردن مواد غذایی بیات‌ترک، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معلم توانمند قنبری گله، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سرزمین آرمانی داور، محمدمهدی ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي تکنولوژی پنیچ مافی، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اشتغال عالی با قدرت انگیزش درونی احمدنژاد سقزچی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي کارآفرین خلاق اسکندری، یاسر ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت راهبردی عملکرد آرشیو ملی جمهوری اسلامی سلیمانی، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي معجون یادگیری زارعی، لیلا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (همراه با پاسخنامه ) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مدیریت تکنولوژی و نوآوری(همراه با پاسخنامه) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مدیریت طرحهای توسعه (همراه با پاسخنامه) رشته مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور … یوسفی‌ ماکویی، مسعود ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي سفر به سیاره کارآفرینی زارعی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گذرگاه رسولیان رهقی، اسماعیل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اصول حسابرسی( با تکیه بر نقش نهادهای نظارتی در ایران ) محمودی، هادی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیر خوب؛‏‫ ارتباط بین مدیر و کارمند و ارباب رجوع رمضانیان، احسان ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مهارتهای عمومی مدیریت (همراه با پاسخنامه) رشته مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت آقازاده ابری، فاطمه ۱۳۹۵.
کتاب فارسي تیپ‌شناسی کاربردی هورداد، آرسام ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي فقط مرگ قابل مذاکره نیست بهرام‌پور، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس مسایل جاری مدیریت (همراه با پاسخنامه ) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۹۵.
کتاب فارسي گلیکو-نانوفناوری   ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي گل بانو رضایی، معصومه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي عقاب اهمالکار: از تنبلی تا تحول پورساکی، احسان ‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هایپراستار در ایران آقارضایی، کاوس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس مدیریت استراتژیک بازاریابی آقازاده ابری، فاطمه، ۱۳۵۷ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس روش تحقیق در مدیریت یوسفی ماکوبی، مسعود، ۱۳۶۶ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابداری و مدیریت انبار مام‌صالحی، پرویز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جاذبه‌های ژیوتوریسم حسینی، محبوبه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مگه میشه؟ گلچهرگان، هانیه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي مهارت ارایه کنفراس و دفاع دانشجویی: مهارت عملی و کاربردی برای ارائه کنفرانس و دفاع از پایان‌نامه دانشجویی دهقانی، بهمن ‏‫‬‭۱۳۹۶.
کتاب فارسي راز مشته بسته قندی، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سخنران شدن سخت نیست انصاری، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه آزمون‌های ترمی درس تحلیل آماری (همراه با پاسخنامه تشریحی) رشته مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور محمدی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس تحقیق در عملیات پیشرفته (همراه با پاسخنامه تشریحی) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۹۵
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي حقایقی در مورد راه ‌اندازی یک کسب ‌و کار بارینگر، ‏‫بروس آر.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق خصوصی شهروندی اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران جباری، میترا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي راه هموار سلطانی چوکلایی، ناصر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قدم قدم تا خدا طاهری، آرزو ‏‫‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي شاعرانه‌های احساس خسروی مشیزی، الهه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تاثیر افسردگی و اضطراب و استرس بر یادگیری   ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي عشق فصلی که هرگز تمام نخواهد شد توکلی محمدی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي خرده‌فروشی توسط متخصصان طراحی پرلوئیرو، پائولو ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي رشد کودک و نوجوان: آشنایی با مراحل رشد شناختی، جنسی… مومنی، خدامراد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تملیک در بیع کلی فی‌الذمه عظیمی تهرانی، وحید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت زمان در سازمانها‮‬ قنبری گله، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي نظام داوری سازمان جهانی مالکیت فکری صفری، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بالندگی سازمانی ملازهی، مصطفی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چهارشنبه سوری عقلمند، زینب ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي وحشی‌تر از باد صفی‌خانی، رعنا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي لنگری در اقیانوس هستی پ‍ور‌رض‍ا، داری‍وش‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درمان جراحی شکستگی کالیس طالبی زاده، محسن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مبانی جبر مجرد مزروعی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شکوفه‌های برفی کرخی، نرگس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي به سوی موفقیت با “عمل” به کلام بزرگان خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، زینب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي طراحی توسعه پایدار در صنعت ساختمان شبیری، سیدعلی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي دردمند دلیر ، امیرکبیر معتمدی‌ راد، محمد ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي کتابخانه شکوفه‌ها قاسم‌پور، ظریفه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حمل‌ و ‌نقل پایدار: مشکلات و راه‌حل‌ها بلک، ویلیام ریچارد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خلاقیت و روش تدریس بهرامی ، راضیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کارمندان موفق و سازمان‌های موفق بلالی، امین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مستند عشق ‏‫حیات‌الغیب‬، ‏‫سیده‌فاطمه‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫اتصال (RBS (Reduced beam section آذرخوش، حجت‌اله ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقش حمایت اجتماعی در عملکرد داوران مصور، رویا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مجموعه سوالات‌ پرسش‌و پاسخ آزمون محلی ‌دوز امامی، فرشته، ۱۳۶۵ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ابزارهای مالی در بانکداری اسلامی رحمت‌اللهی، پرستو ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آن سوی سکوت توکلی محمدی، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی نظریه‌های افکارعمومی ترابی جهرمی، وحید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مبانی کارآفرینی در مهندسی صادقی، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي شرط تناسب در اکراه رافع مسئولیت کیفری منجمی، سیدمحمدعلی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي هدف‌نامه‌ی هفت مهدوی، ملیحه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حیوانات در منظر اسلام مسلمی، شهرزاد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بررسی عملکرد رسانه‌ای داعش طیبی فرد، لیلا ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي خشونت خانوادگی علیه زنان مهری، علی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي پرندگان خانواده سهره طلازاده، فروغ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي راه‌های افزایش معرفت اهل بیت(ع) در جامعه مظفری، علی‌محمد ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي مهارت‌های ارتباطی و سلامت روان شعبانی، عامره ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي سه قطعه از پازل کسب و کار علوی، سیدمحمدحسین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیران موفق: راهکارهای ساده و کاربردی برای همه‌ی مدیران حیدری، مجید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اختلالات روانی ع‍ل‍ی‌ش‍اه‍ی‌، م‍رج‍ان‌ ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری و اقتصاد قلندری، کمال ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه چگنی، مهدیه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کاربرد گیمیفیکیشن در صنعت بانکداری هرگر، ماریو ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي هوش معنوی منشور رفتار شهروندی سازمانی حسن‌پور رودبارکی، مریم ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي بلیت الکترونیکی رویدادهای ورزشی با رویکرد فناوری نریمانی، احمد ‏‫۱۳۹۶
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي تکنیک‌های طلایی موفقیت در مدیریت یک سازمان ایرانی رشیدپور، محمدسجاد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي شکارچیان در میان ما: نسخه روانشناسی برای لذیذ نبودن خادمی، جلال ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي طراحی در آموزش ‏‫طهماسبی‬، ‏‫رابعه‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي پرندگان خانواده سار: معرفی گونه‌ها، نگهداری، تربیت، تولید مثل و بیماریها طلازاده، فروغ ‏‫‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي بی‌حسی نورآگزیال فرزانه، مهران ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مروری بر مبانی نظری ساختار زمانی نرخ بهره خبازی، طهورا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ازدیاد برداشت و رسوب آسفالتین امرایی آستانی، یوسف ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مردی که نبود شریفی، آمنه ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي محراب در آیینه آرایه‌ها و تزیینات اسلامی ص‍ف‍اران‌، ال‍ی‍اس‌ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آموزش تصویری زبان انگلیسی خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، زینب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مسیریابی هوشمند در شبکه‌های موردی سیار حسینی هسبستان، وحید ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي ریسک و بیمه گودرزوند چگینی، سمانه ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي اخلاق حرفه‌ای ، رفتار شهروندی و فرهنگ سازمانی شاه امیری، طیبه ‏‫‬۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي تجهیزات مکانیکی افشان، ابوالفضل ‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اخلاق سازمانی پورمفرد، احمدرضا ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي سوپروایزری و نظارت بر اجرای لوله کشی افشان، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي مفاهیم حسابداری کاربردی دریانی نعمتی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي عقیق باده   ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي اثربخشی آموزش ابراز وجود بر معنابخشی و تاب‌آوری نصیری، محمد ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي برند در ورزش و هویت تیمی بنسبردی، علی ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي نگرشی بر الگوی صحیح مدیریت شهرهای کوچک قربانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي موارد رافع مسیولیت قراردادی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا موسویان، مهسا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭500 English grammar tests: advance I خداشناس، محمدرضا ‏‫‏‫‭۱۳۹۶‬
کتاب فارسي ‏‫‭500 English grammar tests: advance II خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي بلوغ عاطفی در دین و زندگی : درددلی با والدین و مربیان تربیتی محمدیاری، انسیه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي روان‌درمانی روان‌درمانگران ک‍ات‍ل‍ر، ج‍ف‍ری‌ ‏‫۱۳۹۶.‌‬
کتاب فارسي شرح نولکشور بر دیوان حافظ شفیعی، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جنین‌شناسی عمومی   ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ماه‌های طلایی بهرام‌پور، معصومه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي داده‌کاوی پیشرفته طغرایی سمیرمی، میثم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دلایل واگرایی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به ایران حمیدی راوری، جواد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تحول علیزاده فرد، حسام ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭Autonomy in language learning پورمند، سلماز ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي طراحی بانکهای اطلاعاتی هاشمی، یاسمن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سرمایه فکری زارعی‌وش، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقشه راه عباس شیرازی، محمود ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي رنج و کوچ ( داستان ) یونسی، حجت‌الله ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت با رویکرد علوی امامی، مصطفی ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي ریاستیزی در شعر سنایی و حافظ بیرانوند، کیانوش ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي استانداردهای ابرداده‌ای و موتورهای کاوش آقاعابدی، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي سیطره ی دروغ رضوانی، عباس ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حقوق اجتماعی زنان در ایران و آلمان زارعی، نرگس ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مسیولیت کیفری اطفال تعصبی، محمد ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي نقش کشمکش‌های والدین در سازگاری فرزندان ‏‫سیری هداوند‬، ‏‫اعظم‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از منظر خسارات زیست‌محیطی ‏‫طاهری‬، ‏‫محمود‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي احوال و اشعار سروری کاشانی س‍روری‌، م‍ح‍م‍د ق‍اس‍م‌ب‍ن‌ح‍اج‍ی‌م‍ح‍م‍د ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي جرم‌شناختی کودکان کانون اصلاح و تربیت سمنار، بهاره ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي میهنگان دانش‌شهرکی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت ارتباط با مشتری در ( تعاریف و مفاهیم) ‏‫مرادی زیبا‬، ‏‫سپیده‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تاثیر نوآوری فرآیند بر قصد پس از خرید یاراحمدی‌ده‌نوی، پری‌چهر ‏‫۱۳۹۶
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي اخلاق حرفه‌ای و شغلی عابدی، محمد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي شهر اسلامی با تکیه بر تعالیم نبوی (ص) رضاپور قره‌جقه، اسماعیل ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي درآمدی بر توانمندسازی اجتماعات محلی شهری حیدری سورشجانی، رسول ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي طراحی مجموعه ورزشی بانوان با تاکید بر تکنولوژی سازه‌های چادری… منصوری، شیما ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي شایسته سالاری در سازمانها خدابنده‌لویی، نادر ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي پلی‌کوزانول و پلاک‌های آتروم امرائی، منصور ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دور آخر سرآبادانی تفرشی، سمانه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي زیست‌پذیری فضاهای شهری قاسم‌پور، آرش ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي طراحی و دکوراسیون داخلی در هتل‌ها خرمیان، مریم ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي عوامل روانی مرتبط با فرسودگی شغلی صانعی، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ماه ماهی فرامرزی، مرجان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ذهن آگاهی یک طرح هشت هفته‌ای برای دستیابی به آرامش در دنیایی متلاطم ویلیامز، مارک ‏‫۱۳۹۶.‭‬
کتاب فارسي ساختارشناسی مفهومی مهریه در قوانین مدنی و حقوقی ایران ابراهیم‌پور قوی، شهلا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مهر تایید سلیمانی، زینب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بانکداری نوین و رشد بازار جباری رودی، علیرضا ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي تولید همزمان برق و آب شیرین در نیروگاه شهید سلیمی نکا پورحمیدی، علیرضا ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي راهبرد مبارزه با فساد اداری؛ در نظریه حکمرانی خوب ضیائی، حسین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدل‌سازی پراب میکروسکوپ نیروی اتمی شریفی، محمدجواد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آیینه خیال گاریچی مقدم، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي مشارکت الکترونیکی در عرصه دولت الکترونیک سلمانی، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي پنجاه انسان‌شناس کلیدی   ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي طراحی ورودی شهر چمن‌آرا، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جستاری در رهبری تحول آفرین با تکیه بر هوش هیجانی جباری، صدف ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ۲۹ آنتی‌بیوتیک شگفت‌انگیز گیاهی برای درمان عفونت هیل، جیسن ‏‫۱‍۳۹۶.‬
کتاب فارسي پارادیپلماسی پورحسن، ناصر ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي راهنمای عملی آموزش والدین در تربیت فرزندان مبیض، مامون ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي انسان و نماز از دیدگاه مولانا و ناصر سبحانی فرامرزی‌ ساوجبلاغ، توفیق ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي ژنتیک و کاربردهای آن کمری، رضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي روشهای تامین مالی در دانشگاه   ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭A glance at the history of second Language writing pedagogy خلیلی، تهمینه ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي ‏‫توسعه پایدار و شاخصه‌های آن حسین‌نژاد‌ خیاوی، زهرا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي ‏‫‭Swallow the idioms قنواتی، الناز ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي راهبرد جدید ناتو در افغانستان و بازتاب آن بر امنیت ملی ایران بیات، محمود ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي معرفی سالمند و خانه سالمندان در راستای افزایش تعاملات اجتماعی نجفی‌ سوها، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی احمدی، شهروز ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫تاریخ تشیع در لرستان‮‬ خانی‌پور، سمیه ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي نیروی بیکران ازدواج … شریفی آل‌آقا، سهیل ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي مالکیت فکری: مبانی مدنی حمایت از آثار فکری با رویکرد تطبیقی حبیبی، سیده‌نرجس ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي خاک سالم، گیاه سالم، انسان سالم امجدیان، الهام ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حریم خصوصی در حقوق ایران و فقه اسلامی مرادی، روح‌الله ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي ‏‫NMR پلیمرها‬ براندولینی، ‏‫آنیتا ج.‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي خواب شیشه‌ای سلمانی سلطان‌آبادی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حال زندگیتون خوب رئوفی، سبحان ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي تزئینات محراب عصر ایلخانی سلمانی قزوینی، محبوبه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کنوانسیون زنان و برابری تابعیت میرفخرائی، پرندیس‌سادات ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سوء‌استفاده جنسی از کودکان حسینی، مریم‌سادات ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اجرای خط‌مشی‌ عمومی با رویکرد حکمرانی عقبائی جزنی، محمد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي پیاده‌سازی رهیافت المان طیفی در محاسبات عددی معادله ترابرد نوترون نهاوندی، نیما ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭Barron’s text-based essential words for the TOEFL توتی، الهه ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي اصول کاتالیست‌های مدرن کورکندورف، ایب
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي فناوری نانو در تشخیص و درمان عفونت‌های باکتریایی   ‏‫۱۳۹۶ .‬‬‬
کتاب فارسي ‏‫‭Along with idioms سلطانی‌مقدم، فاطمه ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي ‏‫نانو کاتالیست‌ها و کاربردهای آن در صنعت‮ آراسته، الهام ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي گردشگری ربیعی فرادنبه، افسانه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حسابداری زبان تجارت و کسب و کار جعفری، سارا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي ‏‫تجارت سیار و چالش‌های آن در IT نصرتی ناهوک، حسن ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي فناوری و بازاریابی محصولات روستایی نصرتی ناهوک، حسن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مصالح میان ساختان بتن: پردازش تصویر بر اساس اجزاء محدود (DPI-FEM) خالدی، خالد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ابطال مصوبات دولتی در ایران و امریکا مکوندی، پروانه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جرعه جرعه آرامش زنوزی، فریبا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دیباچه‌های چکامه عربی در عصر آغازین اسلام ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي معجزه ورزش بر دیسمنوره اکبری، زهرا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي جرایم زنان در ایران حقیقی، لیلا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نقش سپاه پاسداران در پیشگیری از وقوع جرم احمدی دهنوئی، رضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کلیات مولانا نوعی خبوشانی ن‍وع‍ی‌ خ‍ب‍وش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مبانی محله پایدار فریدمن، آوی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي الگوهای تنفسی عباسپور گرمسیری، محسن ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي خصوصی‌سازی در صنعت بیمه محمودی ایران‌زاد، آیدا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي رغبت به ازدواج ریاحی چهار‌محالی، مهشید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کارآفرینی سبز و توسعه پایدار صفری، خدیجه ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي معماری سبز در طراحی مسکن آذرخش، مهری ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي چگونه بفروشیم؟ بلندهمت، مریم ‏‫‭۱۳۹۶‮‭
کتاب فارسي شروط ضمن عقد نکاح در ایران و آلمان رجب، نسترن ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي طراحی پیاده راه، با رویکرد تحکیم رابطه سالمندان و محیط شهری جاویدی، رسول ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اخلاق اسلامی و سیاسی در نهج‌البلاغه چ‍وپ‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي فرهنگ سازمانی عصب‌محور رایزیان، ‏‫گارو د.‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سرایی برای پوست دوم وزیری، وحید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در پرداخت معوض بابت عقب‌نشینی املاک محمودی هرندی، مصطفی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي هویت سازمانی در خدمت بهبود رفتار شهروندی و تعهد سازمانی خسروی، محمدباقر ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي سیستم‌های خطی و کنترل خودکار میگلی، وحید ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان   ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي عدالت جنسیتی در اسلام و غرب فکور، فاطمه ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي تحلیلی بر بانکداری الکترونیک رنجبر، چنگیز ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کاربرد رایانه در شیمی چگنی، مهدیه ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي ‏‫سازمان‌های مردم نهاد محله‌محور توسعه‌ی مشارکت‌های اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر رضائی‌تبار، رضا ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي مبانی NETWORK+ حقی، نادر ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي ام‌اس و گروه‌درمانی سبا نادری، رقیه ‏‫‬۱۳۹۶.
کتاب فارسي غول داده‌هایت را بکار بگیر قوام، سبحان ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر بیوشیمی و تغذیه در فعالیت بدنی بهرام، محمدابراهیم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مدیریت رسانه و مسوولیت‌پذیری اجتماعی کریمی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آموزش ساخت ربات تلگرام و راه‌های کسب درآمد از آن بهفر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي دایناسورها برخورداری، محمدحسین ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی برای منابع محیطی محمودی چناری، حبیب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي حسابرسی ناب پاترسون، ‏‫جیمز سی.‬ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نگاهی نو به سازمان یادگیرنده در نظام آموزش عالی تیموریان، افسانه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سفری به شهر نائین گلی‌ آشتیانی، نسرین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي کم‌رویی و راه‌های مقابله با آن در دانش‌آموزان   ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي هنوز عشق… مجموعه اشعار ترمذی، جعفرمحمد ‏‫‏۱۳۹۰.
کتاب فارسي آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها ابوذری‌ گزافرودی، ابوذر ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي نانوشیمی ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۳۹۰
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی وال‍ی‍م‍ن‌، ن‍ی‍ک‍لاس ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي دانشگاه کارآفرین ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه نیازی، محسن ‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسي مدرس، مجتهد تنهای مجلس معتمدی‌ راد، محمد ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي جلو‌ه‌های نمایشی در مثنوی کهنسال، مریم ‏‫۱۳۸۹.‭‬
کتاب فارسي انسان موفق دنی، ریچارد ‏‫۱۳۹۱.‬
کتاب فارسي جامعه‌شناسی طلاق نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي جامعه‌شناسی سالمندی نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي اینترنت و جامعه نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي اینترنت و جامعه نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي « کاربرد وسایل سمعی و بصری در روابط عمومی» بهرامیان، شفیع ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی (انسان‌شناسی) شایان‌فخر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي ریاضی عمومی قلی‌پور، معصومه ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي حسابداری مالی میرآقایی، مهتاب‌سادات ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی مشکات نیازی، محسن ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي ‏‫نگاه کلی بر جرم اختلاس و مجازات آن‬ حسین‌دادی، ریحانه ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي دلی دریاتر از دریا پروانی، ناصر ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مدیریت پروژه در فرایند مهندسی بازاریابی به سبک MPM شاهرخی قلندری، سیدمهدی، ۱۳۶۳ ۱۳۹۳.
کتاب فارسي روح‌القدس در ادیان ابراهیمی و بازتاب آن در تفاسیر اسلامی هاشمی صدر، مرضیه، ۱۳۴۸ ‏‫‌۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي سیاست‌ها و اجرا در گردشگری جهانی سازمان جهانی جهانگردی ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي سایه عاشقی (داستان) پروانی، ناصر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مروری جامع بر نظریه‌های جامعه‌شناسی و روش‌تحقیق باقری بنجار، عبدالرضا ‏‫۱۳۸۹.‬‬
کتاب فارسي اصول براده‌برداری آرزو، ب‍ه‍روز ‏‫۱۳۹۰.‭‬
کتاب فارسي ‏‫کاربردهای Simulink در مهندسی‬ قشونچی برق، هادی ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي آموزش شماتیک Microsoft Project ۲۰۱۰ ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۰.‬
کتاب فارسي سلول‌های خورشیدی نانو‌ساختار ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۳۸۹.‬
کتاب فارسي فیزیک امواج و نوسان باجاج، ‏‫ان. کی.‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آمار ناپارامتری کردر، ‏‫گرگوری دبلیو.‬ ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي ‏‫شیب بهینه دریافت‌کننده‌های تخت خورشیدی در ایران با تاکید بر نوع اقلیم‬ خراسانی‌زاده، حسین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي نهمین جشن فرهنگ و هنر. ‏‫جشن فرهنگ و هنر (نهمین: ۱۳۵۵)‬‬ ‏‫۱۳ -‬
کتاب فارسي درآمدی بر نانو رئولوژی صدیفیان، غلامحسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات هوشمند و کاربردهای آن قربان‌پور‌ آرانی، علی ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي ترمولومینسانس نانوساختارها زاهدی‌فر، مصطفی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ‏‫ساخت و صرف کلمات غیر سالم در عربی: ( مضاعف،‌ مهموز و معتل و قوانین ادغام، ابدال و اعلال)‮‬ رسول‌نیا، امیرحسین ‏‫‬۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مختصر حقوق کیفری عمومی (کلیات، پدیده مجرمانه و واکنش جامعه در قبال آن) یزدیان جعفری، جعفر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ن‍ام‍ه‌ س‍خ‍ن‍وران‌ س‍پ‍اه‍ان‌ ع‍ری‍ض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳].‬
کتاب فارسي ن‍ام‍ه‌ س‍خ‍ن‍وران‌ س‍پ‍اه‍ان‌ ایران. وزارت فرهنگ و هنر. اداره کل فرهنگ و هنر استان اصفهان. سرای سخنوران سپاهان ‏‫۱۳۵۲.‬
کتاب فارسي اصول مقدماتی فوتونیک مجتمع لیفانته، خینس ‏‫۱۳۹۲.‬
کتاب فارسي در راه فهم قران ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.
کتاب فارسي روش‌های کروماتوگرافی قريشی، سيدمهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي حکومت جهانی از پندار تا واقعیت خادمیان، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مدیریت استعداد و جانشین‌پروری نظری، کامران ‏‫۱۳۹۴