• 924

    چاپ کتاب

چاپ کتاب پر فروش- 09120617283

“ست گادین” نویسنده کتاب معروف و پرفروش”گاو بنفش” تقریبا از پانزده سال پیش هر روز در وبلاگ شخصی اش مطلب نوشته است او در مصاحبه ای که با سایت” کپی بلاگر” داشته درباره مقایسه نوشتن کتاب و نوشتن برای رسانه های مجازی میگوید:
?برای انتقال یک تفکر هیچ روشی موثرتر از کتاب ابداع نشده است. اگر شما به کسی یک کتاب بدهید، به او یک پنجره‌ی باز ارائه کرده اید، راهی که بتواند متفاوت فکر کند. شما با افرادی روبرو می‌شوید که یک کتاب را خوانده‌اند و احساس می‌کنند که بسیار بیشتر از یک فیلم یا یک البوم موسیقی یا یک نوشته در وبلاگ متحول شده‌اند.
? من هنوز معتقدم که یک کتاب می‌تواند با تاثیرگذاری بیشتر و توانایی بیشتری نسبت به یک نوشته در وبلاگ یا شبکه های اجتماعی در انتقال پیام به کمال برسد.من آمار نگرفته ام اما باور دارم که با وبلاگم به ۵ تا ۱۰ برابر مخاطبان بیشتر از هر کتابی که نوشته ام دست پیدا کرده ام. اما فکر می‌کنم اگر یکی از کتاب‌های من را بخوانید، احتمال اینکه فکر شما متحول شود، بیشتر از این است که یک نوشته در وبلاگ من را بخوانید.