چاپ کتاب موسیقی خراسان الهام مقیمی

مشاوره رایگان چاپ کتاب 09120617283

کتاب حاضر به دنبال دستیابی به‌نوعی معماری باهدف بها دادن به نوع انسان و پاسخ به یکی از نیازهای روحی و جسمی او-موسیقی- شکل گرفته است.

یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر امروز، نیاز به آرامش روحی و اختصاص زمانی از زندگی برای رهایی از روزمرگی و اندیشیدن به خویشتن و بالا بردن سطح شعور و آگاهی‌های فردی نسبت به زندگی و جهان پیرامون خود است؛ که یک فضای معماری می‌تواند شرایطی را فراهم آورد که برای پاسخگویی به این نیاز باشد.

جدای از آنکه حضور در فضاهای معماری امروزه تمامی ساعات شبانه‌روز انسان را تشکیل می‌دهد؛ ارتباط آن با نحوه زیست روحی و روانی و ایجاد قابلیت‌های اکتسابی در جهت تقویت جنبه‌های معنوی، در طراحی فضاهای فوق بسیار مدنظر است.

بدیهی است که لازمه چنین حرکتی، مطالعه و بررسی هدفمند در مورد انسان و ابعاد روان‌شناختی او می باشد که تا اندازه‌ای جوابگوی نیازهای مادی و معنوی وی است و از طرفی به‌صورت ناخودآگاه به یک نوع ارتقاء فرهنگی نیز دست یابد و از سویی دیگر باعث ماندگاری موسیقی ایرانی بخصوص موسیقی کهن خراسانی گردد که بدون شک یکی از بارزترین تجلی‌گاه‌های فرهنگ و تمدن ماست.

جستجوی فضایی معمارانه با چنین عملکردی خاص در سابقه تاریخی معماری ما کمتر به چشم می‌خورد، همچنین گسترش فعالیت در زمینه موسیقی، هرروز تعداد مشتاقان به موسیقی را افزون می‌کند، و آنچه مسلم است، فضای آموزشی، در کیفیت و بازدهی روند آموزش نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند اما در فعالیت‌های مربوط به آموزش، اثر ساخت‌وسازهای معماری بسیار محدود و کم‌رنگ می باشد و محیطی مناسب جهت اعتلای آموزش را فراهم نساخته است.

در نهایت، به منظور ایجاد فضایی معمارانه در جهت بالا بردن سطح فرهنگی و به نمایش گذاردن هنر غنی موسیقی خراسانی باید تلاش شود تا راه حلی مناسب برای تسکین آلام بشر از طریق تامین آرامش روحی و روانی مختص وی ارائه گردد.

واژه های کلیدی: معماری، موسیقی، فرهنگسرا، پایکوبی و آواهای محلی خراسانی، هویت

نظر خانم مقیمی در مورد  دپارتمان چاپ کتاب  و انتشارات ما

دپارتمان محترم چاپ کتاب 

احتراما بدینوسیله مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه جنابعالی و همکاران محترم‌تان در نشر کتاب اینجانب با عنوان ” فرهنگ موسیقی محلی و سنتی خراسانی”  را اعلام می دارم.

از حضرت علیم آرزو دارد همواره در کسوت شریف نشر، با تولید علم و دانش جهت آینده سازان این مرز و بوم با سرافرازی برای نیل به زندگی سعادتمندانه ی دنیوی و رستگاری اخروی کوشا و پویا باشید.

مشاوره رایگان چاپ کتاب 09120617283