• 924

    چاپ کتاب

?اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی، عطف به‌ماسبق نمی‌شود

?اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی، عطف به‌ماسبق نمی‌شود
@NasheranVaKetabforooshanTehran
♦️در پی ایجاد شبهه و تردید صورت‌گرفته درخصوص تبصره 3 ماده 6 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به رئیس هیئت اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نامه‌ای ارسال کرد؛ متن این نامه (به تاریخ 25دیماه1397 ) چنین است:

@NasheranVaKetabforooshanTehran
♦️سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
▫️رئیس محترم هیات اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی تهران
▫️جناب آقای محمد جعفرنیا

با سلام و احترام
▫️همانگونه که استحضار دارند انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پس از حدود چهار ماه از تاریخ انقضای این دوره در روز یکشنبه هفتم بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
▫️متأسفانه عده ای با ایجاد شبهه و تردید در میان اعضای صنف، از جمله گروه‌های تلگرامی، قصد دارند که مانع مشارکت حداکثری اعضای صنف در انتخابات پیش رو شوند. در این میان آقای سید عباس حسینی نیک بازرس اتحادیه و نامزد هیئت مدیره در انتخابات آتی که به همراه 6 نفر از همفکران خود از حضور در انتخابات انصراف داده‌اند در گروه تلگرامی خود تحت عنوان «تذکر قانونی» مدعی شده است که حضور آقایان محمود آموزگار و مهدی فخری زاده در انتخابات با عنایت به اینکه برای سومین دوره نامزد شده‌اند، غیر مجاز است (نسخه چاپی به پیوست تقدیم می‌شود). اصلاحیه قانون نظام صنفی که در 1392/6/12 به تصویب رسیده است در قسمت اخیر تبصره 1 ماده 22 مقرر می‌دارد: «اعضای هیات مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» تبصره 3 ماده 6 اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی نیز در همین راستا تصریح کرده است: «از زمان لازم الاجرا شدن قانون (1392/8/8) عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهاردوره متناوب ممنوع می‌باشد.» با عنایت به این قاعده حقوقی که اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ما سبق نمی‌شود (مستفاد از اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی) و مفاد تبصره 1 ماده 23 ق.ن.ص و تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه آن صلاحیت نامزدان انتخابات هیئت مدیره و بازرس این اتحادیه نیز به همین ترتیب بررسی و لیست نهایی اسامی جهت فراخوان اعلام شده است. مراتب جهت بررسی و صدور دستور مقتضی به استحضار می‌رسد.
▫️با تجدید احترام
▫️رئیس هیئت مدیره
▫️محمود آموزگار
?رونوشت: جناب آقای قاسم نوده فراهانی – ریاست محترم اتاق اصناف

#اتحادیه_ناشران_و_کتابفروشان_تهران #رئیس_اتحادیه #آموزگار #بازرس_اتحادیه #شبهه #انتخابات #سازمان_صمت #آیین‌نامه_اجرایی_انتخابات_اتحادیه‌های_صنفی

انتشار:13971025