چرا بسیاری از نویسندگان کتاب های پرفروش تحصیلات دانشگاهی ندارند؟

چرا بسیاری از نویسندگان کتاب های پرفروش تحصیلات دانشگاهی ندارند؟

چون در مدرسه و دانشگاه آموزش دیده ایم طوری بنویسیم که نوشته هایمان مهم تر به نظر برسد و برای این هدف از کلمه های قلمبه و سلمبه ای استفاده میکنیم که در گفتگو های جاری مردم کمتر استفاده میشود.

حتی پس از مدرسه و دانشگاه هم که وارد بازار کار میشویم این پرگویی ها در گزارش ها و نوشته های اداری تکرار میشود و کم کم فکر می‌کنیم روش درست نوشتن همین پرگویی ها است

اما نویسندگانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند به زبان مردم مینویسند و مردم هم با نوشته های آنها ارتباط برقرار میکنند و کتاب آنها پرفروش میشود

اولین قدم در نوشتن کتاب پرفروش، تغییر روش نوشتنی است که از مدرسه و دانشگاه به آن عادت کرده ایم