چاپ کتاب 09120617283

هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده محبوب و معروف که اخیرا از ۵۰سال داستان‌نویسی
او در کنفرانس آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کمبریج تقدیر شد،در کتاب
«هوشنگ دوم»که یک مصاحبه مفصل با اوست می گوید:

در مطبوعات ما استعداد های فراوانی وجود داشته اند که امروز نامی از آنها نیست
رادیو و تلویزیون نیز نویسنده های عالی داشته است که امروز کسی آنها را نمی‌شناسد

من هوشنگ مرادی کرمانی کاری که کرده ام تعدادی از داستان های قصه های مجید که
به صورت رادیویی پخش میشد را انتخاب کردم و به صورت کتاب منتشر کردم و همین
باعث ماندگار شدن قصه های مجید شد

قصه های مجید در زمان پخش از رادیو استقبال فراوانی شد اما مخاطبان آن روز من
شاید امروز دیگر زنده نباشند*
همچنین من داستان های زیادی در مطبوعات نوشته ام که دیگر در دسترس خودم هم
نیست اما هر کس به کتابخانه ملی مراجعه کند میتواند کتابهای مرا بیابد
چاپ کتاب باعث شد فیلمنامه نویسان به سراغ آثار من بیایند.
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

بهترین روش باز آفرینی محتوا چاپ کتاب است.

چاپ کتاب به محتوا های ما عمر جاودان میدهد.چه بسیار محتوا هایی که فقط

در فضای مجازی منتشر شده اند و امروز دیگر حتی برای خود نویسنده هم در دسترس
نیست.حذف و از دسترس خارج شدن نوشته ها در یکی از سرویس دهندگان وبلاگی
در چند سال قبل هنوز در خاطره ها هست.

ممکن است تصور شود این اتفاق برای سرویس دهندگان خارجی ممکن نیست،اما خوب
است وبسایت «اورکات»را یادآوری کنم که با پشتوانه گوگل به میدان آمد و امروز
محتوا های عرضه شده آن در دسترس نیست.

به هر حال باز آفرینی اطلاعات و محتوا مربوط به دنیای دیجیتال نیست و از قدیم

رواج داشته است. و بهترین بازآفرینی محتوا تبدیل محتوا های عرضه شده در رسانه های
مجازی به کتاب است.

*قصه های مجید ابتدا حدود سال ۱۳۴۷ در برنامه خانواده رادیو ایران پخش می شد