• 924

    چاپ کتاب

انواع ناشران برای چاپ کتاب – مشاوره رایگان 09120617283

انواع ناشران
Types of Publishers
ناشر(انتشارات، شرکت انتشاراتی، مؤسسه انتشاراتی)
(publisher, publishing house, publishing company)
شرکت یا بنگاهی که کتاب و مجله منتشر می کند.
ناشر(نشر) دولتی(state publisher)
ناشری که تشکیلات آن دولتی است (بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن دولتی است)۔
ناشر خصوصی(private publisher)
ناشری که سرمایه آن را افراد تأمین می کنند.
ناشر عمومی (تجارتی) (trade publisher)
ناشری که معمولا کتاب های عمومی و غیرتخصصی چاپ می کند.
ناشر تخصصی(specialized publisher)
ناشری که در رشته خاصی کتاب چاپ می کند؛ برای مثال، ناشر کتابهای پزشکی، مثل نشر حیان در ایران.
ناشر آموزشی (ناشر کتاب های درسی، ناشر کتابهای آموزشی)
(educational publisher)
ناشری که به طور عمده، کتابهای درسی دبیرستانی با دانشگاهی منتشر می کند؛ برای مثال، گاج، منتشران، سمت

ناشر دانشگاهی (مؤسسه نشر دانشگاهی)
(academic press, academic publisher, university press)
ناشری که کتاب های دانشگاهی منتشر می کند؛ مثل انتشارات دانشگاه تهران
ناشر دانشگاهی تجارتی( commercial scholarly publisher)
ناشری که با اهداف تجاری، کتاب های سطح دانشگاهی چاپ میکند(مثل «مک گروهيل»).
ناشر روزنامه (newspaper publisher)
صاحب امتیاز و ناشر روزنامه؛ مثل كيهان، اطلاعات
ناشر علمی (ناشر دانشگاهی) (scholarly publisher
ناشری که به طور عمده، کتابهای در سطح دانشگاه منتشر میکند(مثل مؤسسة «مرکز نشر دانشگاهی» در ایران).
ناشر علمی – فنی
(scientific-technical publisher, sci-tech publisher)
ناشری که به طور عمده، کتابهای علمی و فنی (غیر از ادبیات و هنر) چاپ می کند.
ناشر کتاب (book publisher)
ناشری که فقط کتاب چاپ می کند.
ناشر مرجع (reference publisher)|
ناشری که به طور عمده، «کتاب مرجع» منتشر می کند(مثل مؤسسه نشر «فرهنگ معاصر» در ایران)

ناشر(چاپخانه ) مستقل ( independent publisher)
شرکت انتشاراتی(یا چاپخانه ای که زیر نظر یا مدیریت یا تحت راهبری شرکتی دیگر قرار ندارد.
ناشر مشترک( co
– publisher ) ناشری که برای نشر یک کتاب، با ناشر یا شرکت انتشاراتی دیگر قرارداد می بندد.
ناشر نشریه (journal publisher)
در روزنامه نگاری، ناشری که فقط نشریه چاپ می کند؛ مثل نشریه جوانان، اطلاعات هفتگی

 

منبع اشناسی با صنعت چاپ و نشر دکتر شاهری

 

برای اطلاع از هزینه ی تصویرگری و چاپ کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، صفحه ارایی، چاپ کاتالوک و بروشور، طراحی جلد، طراحی پوستر تبلیغاتی و …  با ما تماس بگیرید

09183775334

09120617283

0935475233

 

لینک کانال تلگرامی ما

https://t.me/vashpub

 

 

لینک اینستاگرام

https://www.instagram.com/hosein_vash/

 

لینک سایر سایتهای ما

www.chapketab.com

www.hvash.ir

www.vashpub.ir

www.bookspub.ir

Www.chapketab.ir

www.chapoketab.ir

www.chapoketab.com

www.vashart.ir