• 924
  • 927
  • 926
  • 928
  • 1128

اطلاعات مربوط به شناسنامه کتاب

باسمه تعالی

اطلاعات مربوط به شناسنامه کتاب

شناسنامه کتاب یا صفحه حقوق به صفحه­ ی پشت صفحه عنوان اطلاق می­شود که حاوی اطلاعات ذیل می­باشد:

بخش اول:

اطلاعات مربوط به فیپا (فهرستویسی پیش از انتشار) که توسط کتابخانه ملی تدوین می­گردد واطلاعات آن شامل موارد ذیل می­باشد:

ناحیه توصیفی:

سرشناسه کتاب‌(پدید آورنده: نام شخص، نام تنالگان،‌گردهمایی و یا عنوان قراردادی): اسم نویسنده و تاریخ تولدش ذکر می شود

عنوان کتاب: عنوان اصلی و فرعی کتاب در این قسمت نوشته می شود

تکرار نام پدیدآور (نویسنده، مترجم، مقدمه ­نویس، مصحح، مصور و …):

ویرایش و نام ویراستار و شماره ویرایش: ویرایش اول دوم یا چندم نگاشته می شود

محل نشر: اسم شهری که کتاب در ان شهر چاپ شده نوشته میشود

ناشر: اسم ناشر کتاب نوشته می شود

تاریخ نشر: سال نشر کتاب نوشته می شود

تعداد صفحات یا تعداد جلدها (اندازه اثر/ابعاد و مواد همراه)/عنوان فروست /شماره فروست: دقت داشته باشید تعداد صفحات نهایی کتاب بعد از صفحه ارایی نوشته شود چون برخی موارد ناشر کتاب را قبل از صفحه ارایی نهایی ثبت میکند و تعداد صفحات کتاب با صفحات نهایی یکی نیست باید در این قسمت صفحه ی نهایی کتاب بعد از صفحه بندی کتاب ذکر گردد.

یادداشت­ها: (شامل یادداشت­های عمومی، کتابشناختی، مندرجات و …) مانند بهای اثر/ ماهیت دامنه یا شکل هنری/ زبان اثر، زبان ترجمه/ منابع عنوان (عنوان از روی جلد یا عطف و …)/ واژه نامه / کتابنامه/ مندرجات کتاب/ شماره استاندارد کتاب و …

ناحیه تحلیلی:

موضوعات کتاب: در این قسمت موضوع کتاب بر اساس سرعنوانهای موضوعی نوشته می شود . بعضی نویسندگان از خودشان میخواهند موضوعات جدید اختراع کنندو به ناشر میگویند در این قسمت این موضوع نگاشته شود باید بگم این قسمت یک کار تخصصی هست و کاری به این قیمت نداشته باشید

شناسنامه­ های افزوده: در این قسمت نویسندگان دوم و سوم و تصویرگر و ویراستار و سایر همکاران کتاب نوشته می شود

بخش دوم:

عموما اطلاعات اخص مربوط به ناشر می­باشد که عبارتند از:

عنوان کامل ناشر+ آرم ناشر+ آدرس الکترونیکی

عنوان کتاب

نام پدیدآورندگان اعم از مولفان، مترجمان، گردآورندگان، ویراستاران و …

نوبت چاپ و تاریخ چاپ:برای مثال اول 1398

شمارگان(تیراژ): معمولا هزار نسخه نوشته میشود. در برخی موارد تعداد چاپ کمتر از این مقدار هست و باز هزار نسخه نوشته می شود

حروفچینی، لیتوگرافی، صفحه آرایی، طرح جلد و ...: اسم صفحه ارا طراح جلد و سار همکاران نوشته می شود

چاپ و صحافی: اسم چاپخانه در این قسمت نوشته می شود.

قیمت:قیمت کتاب دست نویسنده هست و هر قیمتی میتواند روی کتاب بنویسد البته قیمت نباید خارج از عرف باشد

نشانی، صندوق پستی، تلفن، دورنگار

درج توضیحاتی که عموما ناشر لازم به ذکر می­داند