کتاب فارسي Dictionary of management: English- Persian خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴‬
کتاب فارسي English for criminal law students خداشناس، محمدرضا ۱۳۹۴.
کتاب فارسي English For Law Students خداشناس، محمدرضا ۱۳۹۴.
کتاب فارسي English for marketing management students خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴‬
کتاب فارسي General English for university students خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي spss به زبان ساده : تحلیل داده‌های آماری سطح دوم دهداربهبهانی، حسین،۱۳۶۵ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي TOEFL reading comprehension exercises: adisable for English tests candidates خداشناس، محمدرضا ۱۳۹۴.
کتاب فارسي آتشفشان ناز رض‍اپ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آریوبرزن: مدافع سرزمین پدری فرخان، محمدرضا ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬‮‬
کتاب فارسي آزادی بیان و حیثیت اشخاص در ایالات متحده آمریکا سعیدوزیری، خدایار، ۱۳۶۸ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي آزمایشگاه شیمی سینتیک و پلیمریزاسیون پلیمرها پاشایی، شهریار، ۱۳۵۳ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آزمون‌های آماری فصل سوم پایان نامه   ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي آسیب‌شناسی و درمان بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس (ام‌اس)   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آشنایی با بیست موضوع اقتصادی در قرآن قابل استفاده برای درس تفسیر موضوعی قرآن … فاتح عسگرخانلو، بهرام ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آشنایی با مدل‌های برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام… مرادزاده، مسلم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آشنایی با مهندسی شیمی از دید نرم‌افزاری محمدی‌دوست، اکبر، ۱۳۶۵ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي آفات گیاهان دارویی صادقی، مریم ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آمار توصیفی در علوم رفتاری، تربیتی و اجتماعی ایروانی، علی، ۱۳۵۰ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آمریکا و تروریسم هسته‌ای پورحسن، ناصر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آموزش کاربردی نرم افزار SSIIM در مهندسی آب   ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي آمیخته‌های بازاریابی در صنعت نان الهی‌نیا، علی ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي آینده توسعه روستایی گسانگر، هانس ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آینه‌کار پیشرفته ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي آینه‌کار مقدماتی ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ابرتغییرات ۲۰۵۰ دلشاد، عبدالحمید ۱۳۹۴.
کتاب فارسي اتاق مشاوره، اتاق تغییر فلاحی، مهدی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اتوماسیون و کنترل شبکه‌های توزیع نورثکوت-گرین، جیمز ۱۳۹۴.
کتاب فارسي اثرات روانی اجتماعی اعتیاد بر جوانان و نوجوانان زمانی، رویا ۱۳۹۴.
کتاب فارسي احادیث موضوعی   ‏‫‏۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي احزاب و جناح‌های سیاسی در ایران و جایگاه حزب در دیدگاه امام خمینی (ره) و قانون اسلامی خاکی، مینو ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي ادله‌ی اثبات دعوی در جرایم تعزیری و بازدارنده سنگین آبادی، حمداله ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ارث زن از شوهر در فقه عام و خاص خاکی، مینو ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ارزشیابی عملکرد (از تئوری تا سنجش) نادری، شهاب ‏‫۱۳۹۴ .‬
کتاب فارسي ارزیابی عملکرد استفاده از سیم‌پیچ درون لوله عمودی از بعد افزایش همزمان انتقال حرارت و افت فشار شهیدی، محمد ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي اسانس مدیریت اسدی ملک آبادی، طیبه ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي اسباب خداشناسی در منطق‌الطیر عطار نیشابوری پرنگ، جلیل‌محمد ‏‫۱۳۹۴ .‬‬
کتاب فارسي استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مورچگان برای حل مسئله فروشنده دوره‌گرد گلستانی، سولماز ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي استفاده از تکلیف خانگی فعالیت بدنی در تربیت بدنی   ‏‫۱۳۹۴.‭‬‬
کتاب فارسي اسلام و جرایم اقتصادی شریف‌نیا، محمدحسن ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اشاره‌ها عباس شیرازی، محمود ‏‫۱۳۹۴
کتاب فارسي اشعار و دلنوشته‌های میرزایی میرزایی، غلامعلی، ۱۳۳۱ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي اشعاری برای رهایی: مجموعه شعر محرابی‌پور، زهرا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اصلاح ناهنجاری‌های جسمانی با حرکات ورزشی محسنی‌چلک، محمدحسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اصول استنباط حقوق اسلامی: اصول فقه ۱ سنگین‌آبادی، حمدالله، ۱۳۴۸ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اصول حسابداری ۱ ‏‫کارمزدی‬‏‫، زهرا‬ ‏‫‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي اصول شناسایی و طراحی راکتورهای شیمیایی مان، یوزی ۱۳۹۴
کتاب فارسي اصول طراحی صنعتی کارگاه‌های ساخت شناورهای کامپوزیت ایزدی، محمد ‏‫۱۳۹۴.‭‬‬
کتاب فارسي اصول مدیریت و کاربرد آن در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری امیری، رضا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اصول مهارت در شیمی آلی موهریگ، ‏‫جری آر.‬ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي اطلس رنگی آناتومی پرندگان م‍ک‌‌ل‍لان‍د، ج‍ان‌ ‏‫۱۳۹۵.‭‬
  عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي اطلس رنگی بیماری‌های طیور : : کمکی به پرورش‌دهندگان و افراد حرفه‌ای در پرورش طیور وگاد، ‏‫ج. ال.‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اعتبارسنجی نظام آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران فرمانی، مریم ۱۳۹۴.
کتاب فارسي اعتماد و تجارت الکترونیک به همراه مطالعه موردی ارائه فاکتورهای موثر… عسکری‌زاده، مهرنوش ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي افسانه رایان اسلامی راد، علی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اقلیم در یم تعلیم: ( گذر و درنگی بر معماری های بدون معمار) به انضمام مجموعه مقالات مولف در باب اقلیم میر پادیاب ، سید کسری، ۱۳۷۱ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي امنیت‌ غذایی، تحولات، دیدگاه‌ها، تعیین‌کننده‌ها و سنجش آن در مناطق روستایی ایران جمینی، داود ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي امنیت‌ غذایی و جایگاه آن در حقوق بین‌المللی و سیاست‌های توسعه‌ای ایران جمینی، داود ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي امنیت و تهدید خسروی، حمید، ۱۳۵۲ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اندوه رفتن الله‌ویسیان، فرهنگ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي اندوه واژه‌هایم به شمار نمی‌آید الله‌ویسیان، فرهنگ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي انشاء و شیوه های آموزش آن   ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي انعطاف‌پذیری در مسکن رضوی، فروغ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي انگیزه خرید بیمه عمر منتصری، جمال ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي انواع جرثقیل‌ها از نظر ساختمان و محدوده کاربرد رزازی بروجنی، محمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي انواع طرح‌های هنری تزئینی ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي اورانیوم سرخ فتوت‌ کریمی، رضا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ایران و تاجیکستان در آغاز هزاره سوم میلادی حسن پور کرانی، مجید، ۱۳۵۸ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي بازاریابی رابطه‌مند ابراهیمی، پژمان ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي باز بی‌نیازی مدنی، امیرحسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بازتاب ادیان در شاهنامه احمدی‌فرد، نصرت‌اله ‏‫‬۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) نوری، ابراهیم ‏‫‬‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي بانکداری الکترونیکی دودانگه، سارا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي باورهای زیبای یک مرد ثروتمند حیات‌الغیب، سیدرضا ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي باورهای غیرمنطقی در دانش‌آموزان دچار ناکامی تحصیلی نجاتی، مرضیه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بررسی آزمایشگاهی جریان آشفته نانوسیال نانولوله کربنی – آب تحت بار حرارتی ثابت شهیدی، محمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بررسی اثر فناوری اطلاعات در پروژه هایHSE ( آموزش نرم افزارهای تخصصی HSE) کبیری، صدیقه، ۱۳۶۵ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي بررسی تجربی خواص ترموفیزیکی نانوسیالات در شرایط عملکردی مختلف شهیدی، محمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بررسی چالش‌های جهان اسلام   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بررسی سبک زندگی از دیدگاه اسلام و روانشناسی دودمان، پروانه ‏‫‬‏۱۳۹۴.
کتاب فارسي بررسی سبک زندگی کودکان دارای معلولیت ذهنی از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بررسی شاخص‌های فرهنگی(با رویکرد تحلیل فضایی در شهرهای کوچک) رسولی، محمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بررسی علل و عوامل انحطاط و عقب ماندگی جهان اسلام فرخان، امین، ۱۳۴۴ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي بررسی نسیم دریا- خشکی به روش آماری رستمی قشمی، مرضیه ‏‫۱۳۹۴ -‏‬
کتاب فارسي بررسی نظارت بر قوه مجریه در حقوق ایران با تاکید بر نظارت درون سازمانی شاداب‌فر، احمد ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي بررسی نظریه‌های دولت در جمهوری اسلامی ایران رکابیان، رشید ‏‫۱۳۹۴.‬
پایان نامه فارسی بررسی و تحلیل شکوائیه‌ها در اشعار سخنوران مشروطه (فرخی‌یزدی٬ عارف٬ ایرج میرزا)    
کتاب فارسي برنامه‌ریزی ساخت و ساز، بهینه‌سازی و مدیریت هزینه عادلی، حجت ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی مشارکتی در بهبود بافت کالبد تاریخی فرسوده: بر اساس تجربه پژوهشی برنامه‌ریزی مشارکتی در بهبود بافت کالبد تارخی فرسوده اردکان مشتاقیان، حمید ‏‫‬‏۱۳۹۴.
کتاب فارسي برنامه‌نویسی پیشرفته مبتنی بر زبان ++C دشمیر، احسان، ۱۳۶۸ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي بسط نظریه‌ی یادگیری‌ سازمانی بر پایه فناوری‌ اطلاعات فرامرزی، زهره ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بعد اقتصادی جنگ‌های آینده باقری، حسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بله جمیلا! دیلی، نیکی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بهترین شکلات دنیا کاه‌کش‌پور، ابراهیم، ۱۳۳۰ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي به خدا خواهم گفت جعفری، زینب ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بهسازی و توسعه پایدار در مناطق حاشیه‌نشین شهری زینلی کرمانی، مهدیه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بهینه‌سازی فرایندهای برنامه‌ریزی آموزش عالی با استفاده از داده کاوی تاری، محمد ‏‫۱۳۹۴.‭‬‬
کتاب فارسي بهینه‌سازی مصرف پهنای باند شبکه با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی نیکنام‌پیرزاده، محمد ‏‫۱۳۹۴.‭‬‬
کتاب فارسي بی‌بال پرواز می‌کنم زارعی، سمیرا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بیست مجلس: وظایف ما در مقابل اهل بیت علیهم‌السلام حسینی نیشابوری، سیدعلی‌اکبر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي بیولوژی آستروسیت‌ها در بیماری‌های سیستم عصبی مرکزی درویشی، مرضیه ‏‫۱۳۹۴
 عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي پا به پای انتظار حمادی، الهام ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي پایگاه داده‌ها دشمیر، احسان ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي پردازش تصویر و سنسورهای شیمیایی رضایی، زیبا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي پرسش‌های چهارگزینه‌ای قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون جامه مشاوران رسمی مالیاتی آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي پلیمریزاسیون پراکنشی و پراکنشی دانه‌ای   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي پیشرفت تحصیلی و انواع یادگیری عزیزی، راحله ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي پیل های سوختی پلیمری: غشاء مبادله کننده   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تاثیر دین بر تربیت فرزند و سلامت روان دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تاثیر سرمایه فکری بر تعلق خاطر سازمانی زین‌الدینی، شیرزاد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تاثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده‌سازی استراتژی جهانیان، مهدی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تاثیر محیط سازمان بر رفتار کارکنان نجفی، محمدمهدی ‏‫‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي تاثیر ورزش بر یادگیری و سلامت فرد دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تاریخچه تشیع و خاندان شیعی بروجرد بیات، فاطمه ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي تاریخچه ورزش در عصر صفویه اسفندیاری، زینب ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تاریخ هنر گ‍ام‍ب‍ری‍چ‌، ارن‍س‍ت‌ ه‍ان‍س‌ ‏‫‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي تا کهکشان‌ها رض‍اپ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها طاهری اوروند، تورج ‏‫‏‫‬۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تجلی اشعار حافظ در ادبیات کردی احمدی، سعید٬ ۱۳۵۲ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تحریفات شیطانی عباس شیرازی، محمود ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار NVivo10 رضایت، غلامحسین، ۱۳۳۹ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی(مرتبه اول و دوم)با کاربرد نرم افزار لیزرل دهداربهبهانی، حسین، ۱۳۶۵ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تحلیل مسیری تاییدی به همراه اعتبارسنجی متقابل مدل با کاربرد نرم‌افزار لیزرل خیاط بهبهان، زهرا، ۱۳۵۷ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تحلیلی بر انقلاب اسلامی: چالش‌ها و دستاوردها یزدانی، پرویز ‏‫‬‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي تذکره سخنوران چشم دیده ت‍رک‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ت‍رک‍ی‌ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تذکره سخنوران چشم دیده ت‍رک‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ت‍رک‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تربیت کودک و نوجوان از دیدگاه اسلام و روانشناسی(ویژه والدین و مربیان) دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ترجمه و مقایسه آن در قرآن کریم حبيب‌زاده‌ گنجی، رضا ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي ترمولومینسانس نانوساختارها زاهدی‌فر، مصطفی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تست معماری سرویس گرا حیدری، زهرا ۱۳۹۴.
کتاب فارسي تست های نرم افزاری سلیمی دهکردی، مریم، ۱۳۵۹ ‏‫۱۳۹۴.‭‬
مواد دیداری تصاویری از احمد‌شاه، رضا‌شاه ، محمد‌رضا پهلوی ، ملکه تاج‌الملوک ، امین‌السلطان ، مقامات نظامی ، ادیبان و سخنوران پارسی] ‏‫نوبخت (خاندان)‬  
کتاب فارسي تعامل مجلس و دولت در راستای تحقق سند چشم انداز عیوضی، میثم، ۱۳۶۶ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي تعلیم و تربیت الماسی حسینی، سیدصمد ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي تعلیم و تربیت از دیدگاه مکتب اسلام و مکتب پراگماتیسم دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تعهد در محل کار: تئوری، تحقیق، عمل مایر، ‏‫جان پی.‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تعهد‌سازمانی، توانمندسازی و ویژگی‌های شغلی خسروی، بابک ‏‫‬۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تفسیر تربیتی قرآن میرزاخانی٬ حسین٬ ۱۳۳۱ ۱۳۹۴
کتاب فارسي تفسیر تربیتی قرآن کریم میرزاخانی، حسین، ۱۳۳۱ ‏‫۱۳۹۴‏-‬‬‬
کتاب فارسي تفسیر سیاسی قرآن میرزاخانی، حسین ‏‫۱۳۹۴.‮‬‬
کتاب فارسي تفسیر عرفانی قرآن میرزاخانی، حسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تفکر استراتژیک: تفکر راهبردی دلشاد، عبدالحمید ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تفکر استراتژیک: قابلیت‌ها و ابعاد فردی یاری، عبدالرضا،۱۳۵۰ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تفکر و خطاهای منطقی ‏‫مهدوی‌پور‬، ‏‫مهدی‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي تناسب و ارتباط آیات و سوره‌های قران کریم پاسنگ، حیدر ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي تنها من زیر باران (آن هم بدون چتر) جشان، هما‌ن ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي توریسم‌درمانی : فرصت‌ها و محدودیت‌ها علیزاده، شاهرخ٬ ۱۳۴۹ ‏‫‌۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي توسعه اقتصادی روستاها: مطالعه موردی دهستان فیلستان زهره‌وندی، احسان ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي توصیه های شبکه لوسمی اروپا در سال ۲۰۱۳ برای کنترل بیماری CML باکارانی، میکله ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي تولدت مبارک جمیلا دیلی، نیکی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي جاذب‌های مولکولی و نقش آنها در فرآیند نم‌زدایی گاز   ‏‫۱۳۹۴
  عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي جامعه‌شناسی پزشکی: با رویکرد اپیدمیولوژی اجتماعی مراغیان، سامان ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي جامعه‌شناسی قتل : مطالعه قتل با نگاهی نو؛ کشف ساختارها و فرایندهای بنیانی وضعیت¬های مرگبار میت، ‏‫ترنس دی.‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل مطلبی، زینب ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي جریان‌شناسی شعر دهه هفتاد زهره‌وند، سعید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جعل اسناد در حقوق کیفری ایران و مصر صیادیان برخوردار، مجتبی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي جغرافیای تاریخی کوره شاپور (شاپور خوره) در دوران ساسانی: شناخت و مطالعه با استناد کتب مورخین و جغرافیانویسان ،… احمدی، علی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي جلوه‌های تربیتی در تاثیرگذارترین آیات قرآن کریم م‍ی‍رزاخ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي جمیلا کجاست؟ دیلی، نیکی ‏‫۱۳۹۴‬‬.
کتاب فارسي جوانمردی چیست؟ جوانمرد کیست؟ رزاق‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي جوشکاری اصطکاکی   ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي چشم‌اندازی بر ریخته‌گری فومی امینی‌نجف‌آبادی، رضا ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي چهره در نگارگری ایرانی: مکتب اصفهان و دوره اول قاجار اکبرپور برنجی، فاطمه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي حاضر آماده میرپادیاب، سیدکسری ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي حرکت الکترون در میدان الکتریکی منصوری، کتان ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي حسابان کوانتومی کاک، ‏‫ویکتور جی.‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی( قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳۱/۰۴/۱۳۹۴ سهرابی، کوروش ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق دیپلماتیک سبحانی‌فر، محمدجواد ۱۳۹۴.
کتاب فارسي حکمت و هنر اسلامی بکاولی، نسرین ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي حل معادله ریاضی به روش مثلثاتی کریمی، اصغر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي خاطره بیخ گوشت حرف می‌زند فلاح، محمدجواد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي خاک‌شناسی کشاورزی مرادی قزلداغ، ندا، ۱۳۶۴ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي خانه‌گریزی دختران از محیط خانواده محسنی شکور، محسن ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي خدمات و محصولات بانکی و انتظارات مشتریان عیوضی‏‫، میثم ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي خلاقیت از تئوری تا عمل امامی، مصطفی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي خلاقیت از نظریه تا کاربرد محمدی، محمد ‏‫۱۳۹۴.‬‬‮‬
کتاب فارسي خلاقیت در گفتمان عاطفی فیروزی راد، آذر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي خواص درمانی گیاهان و میوه‌های قرآنی وش، حسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي دادرسی‌های اختصاصی کیفری زکوی، مهدی ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬‬
کتاب فارسي دادرسی‌های اختصاصی کیفری: (ترتیب و نحوه رسیدگی دادسراها و دادگاههای انقلاب ، نظامی، ویژه روحانیت و اطفال) مطابق با آخرین تحولات تقنینی تا سال ۱۳۹۴ زکوی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي داستانهای نیش‌دار برای بچه‌های ریش‌دار عطائی، امین ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۴.
کتاب فارسي دانستنی‌های مشهد مقدس چهره‌نگار، محسن، ۱۳۶۹ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي دانشمندان و صوفیان دولت عثمانی طاش‌ ک‍ب‍ری‌زاده‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫‬‬۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي دانشنامه و کتاب کار تعالی مدیریت مدرسه زرگ‍ر، م‍ژده‌ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي دانش و توسعه روستایی کلاول، دانیل ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي دایناسورها هم منقرض شدند سلیمیان ریزی، پیام ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي درآمدی بر استثنائات حقوق پناهندگی ارف‍ع‌ن‍ی‍ا، ب‍ه‍ش‍ی‍د ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي درآمدی بر پایشگرهای زیستی و نقش آنها در پالایش فلزات سنگین با رویکرد گیاه پالایشگر نی مرتضوی، ثمر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي درآمدی بر تجارت الکترونیک در صنعت هتل داری اخوان، سیدعباس، ۱۳۴۵ ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي درآمدی بر تعالی سازمانی با رویکرد منابع انسانی در هزاره سوم کوچک‌زائی، نادر ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي درآمدی بر رمان‌های تاریخی جرجی‌زیدان: با تکیه بر رمان “احمدبن‌طولون” فصیح رامندی، صفورا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي درآمدی بر روان‌ تحلیل‌گری صدیقی ارفعی، فریبرز ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي درآمدی بر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر اعلمی فر، ساناز، ۱۳۶۸ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي درآمدی بر شبهات پیرامون اسلام و قرآن و پاسخ به آنها محمدی، ادریس ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي درآمدی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنگ نرم امیری، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر صیدی، مریم ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي درآمدی بر نانو رئولوژی صدیفیان، غلامحسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي درآمدی بر هوش عاطفی و نقش آن در تقویت مهارت‌های ارتباطی ایروانی‌محمد آبادی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي دشت کمارج در گذر تاریخ محمدی، غلامرضا، ۱۳۵۸ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي دنیای کارآفرینی احمدی، فرهاد ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬‮‬
کتاب فارسي دینامیک سر اسپرم پستانداران: تغییرات و وقایع بلوغ از اسپرماتوژنز تا فعالسازی تخمک توشیموری، کیوتاکا ‏‫۱۳۹۴
کتاب فارسي راهبردهای قرآن کریم برای خروج از بحران‌های موجود جمینی، داود ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي راهکارهای تشخیص و درمان اختلال نارسانویسی(دیکته، دستخط): راهکارهای عملی تقویت حافظه… طیبی، بهروز ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي راهنمای تشخیص و کنترل مزرعه‌ای بیماری‌ها و آفات زنبور‌ عسل دانشکده علوم کشاورزی پنسیلوانیا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي راهنمای کاربردی پروپوزال نویسی در مطالعات علوم انسانی خیاط بهبهان، زهرا، ۱۳۵۷ ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي راهنمای کاربردی پروپوزال نویسی در مطالعات کمی دهداربهبهانی، حسین، ۱۳۶۵ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي رسم بزرگ شدن آفی، دانیل ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي رسوب معلق در رودخانه‌ها محمدی، عبدالمجید، ۱۳۶۶ ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي روش پژوهش و مقاله‌نویسی برای پژوهشگران و دانش‌آموزان محقق جلیلی‌راد، سیداحمد ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي روش‌ها ، فنون و مهارت‌های تدریس حق شناس، ماهرخ، ۱۳۵۶ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي روشهای نوین سلول‌درمانی در اختلالات سیستم عصبی مرکزی درویشی، مرضیه ‏‫‬‏‫‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي رویای آبی : مجموعه شعر پورجلالی، روح‌الله ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي رویکرد نشانه‌شناسی و نقد شعر کامل، عصام‌خلف ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي رویکرد نوین در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری سجادپور، رحمن ‏‫۱۳۹۴.‭‬‬
کتاب فارسي رویکردهای نظری در مشاوره گروهی: با تاکید بر کاربرد عملی رویکردها ک‍وری‌، ج‍رال‍د ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي رهبران فرهنگ حسین پور، فرهاد، ۱۳۶۰ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي رهبر تحول‌آفرین: (با نگاهی به سلامت سازمان) دریابار، ساحل، ۱۳۶۳ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي رهبری اصیل جورج، بیل ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي رهبری معنوی در توسعه سازمان‌ها با تاکید بر سازمان‌های علمی قهرمانی، محمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ریاضی ۲ پورجعفری، رضا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ریاضی ۲ عسکری‌رباطی، غلامحسین ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي ریاضی ۶( ریاضی عمومی) پورجعفری، رضا ۱۳۹۴.
کتاب فارسي ریاضیات مهندسی عسکری‌رباطی، غلامحسین ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي ریاضیات مهندسی شیمی محمدی‌دوست، اکبر، ۱۳۵۶ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي رئولوژی و سیالات غیرنیوتنی ایرگنس، فریتیوو ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي زبان و هویت ملی،قومی و مذهبی جوزف، جان ارل ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي زمستونی که در پیشه پورجلالی، روح‌الله ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي زندگی به توان ۳ سلطانی، مهدی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي زندگی در نگاه صوفیان الواری هابیل، زینب ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي زیست‌شناسی جانوری(زنبورهای vespidae) عباسی، علی، ۱۳۵۴ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي زیست‌شناسی گیاهی کرمی، علی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ژن‌تراپی سازمانی جباری، علیرضا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ساختار قضایی و اطاله دادرسی دزیانیان، مهناز ۱۳۹۴.
کتاب فارسي سازمان همکاری شانگهای؛ چالش‌ها و موانع همگرایی کرمی، رضا ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي سامانه‌های دفاع ضد موشکی و هژمونی آمریکا: تاریخچه، اهداف استراتژیک و طرح‌های آینده حسین‌زاده، محمد، دکتر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سخنوران هرمزگان از دیروز تا امروز سایه بانی، ماندانا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سرمایه اجتماعی ضرورتی برای توانمندسازی منابع انسانی سازمان رئوفی‌مرام، ناجی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سرمایه اجتماعی و نظام آموزشی   ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي سرمایه فرهنگی –جامعه – محیط زیست واقفی، الهام ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سرمایه فکری، سازمان های یادگیرنده و رفتارهای شهروندی سازمانی حاجیلو، وحید، ۱۳۶۲ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان بدخشانی، فرناز ‏‫‏‫۱۳۹۴.‭‬‬‬
کتاب فارسي سرنوشت اسکناس قضاوی‌اصفهانی، مرتضی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سکوت پرسخن ف‍ورزدل‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي سلام (مجموعه سه دفتر شعر) عباس شیرازی، محمود ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي سنتز مشتقات پیریمیدین به روش نوین صادقی، مهین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سواد خواندن و عملکرد ریاضی در مطالعات تیمز و پرلز عرب‌سالاری، زهرا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سواران خفته زیدی، غلامعلی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سهراب و رستم درونمایه حسی نبرد بین پسر و پدر پاتر، ماری آنتونی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سه‌‌رن چشمه لر وش، حسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سهم شیعه در فرایند تمدن اسلامی اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، م‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۴].‬
کتاب فارسي سیاست‌ها و اجرا در گردشگری جهانی سازمان جهانی جهانگردی ‏‫۱۳۹۴
  عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي سیستم کاری و پیامدهای سازمانی در مراکز درمانی شامی، رضا، ۱۳۵۹ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان م‍دی‍ری‌، ن‍اص‍ر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در یک نگاه خیاط بهبهان، زهرا، ۱۳۵۷ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي سیستم‌های تولید و کنترل بر مبنای عامل: راه حل های جدید تولید چابک برای دستیابی به بالاترین عملکرد پائولوتچی، ماسیمو ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سیستم‌های نوین رهایش کنترل‌شده دارو خدابخشی، محمد جواد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي سیمان‌بری سنتی ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي شبیه‌سازی پدیده‌های انتقال با استفاده از نرم‌افزار کامسول البوعبادی، محمود ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي شبیه‌سازی فرایندهای صنعتی با اسپن هایسیس ۳/۸ فرضی، رضا ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي شجره نامه روستای کل‌کل(مامه) ‏‫زارعی، محمد، ۱۳۶۷-‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي شرح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲: به انضمام قوانین و استفتائات مرتبط و جدول جرایم، مجازاتها و صلاحیت‌ها داشاب، جمشید، ۱۳۶۲ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي شغل و نگرش‌های شغلی عباسی شاه‌کرم، زینب ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي شگفتی‌های تناسبات طلایی در جهان صنعت و جهان آفرینش سرباز، سارا ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي شمع با قطره آخر چه نوشت؟ بلار، احمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي شناخت مختومقلی فراغی پرنگ، جلیل‌محمد ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي شناسایی سطح چرخه عمر شرکت (با رویکرد بررسی ارتباط بین بازده سهام …) مالکی، امیررضا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي شهر الکترونیک، شهردار الکترونیک، شهروند الکترونیک عطار، عباس ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي شهر کارآفرین ف‍دائ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ‏‫‬۱۳۹۴.‏‫
کتاب فارسي شیف‌بازها و کمپلکسهای آن‌ها: سنتز و کاربردها پارسایی، مژگان، ۱۳۵۷ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي شیمی آلی اسمیت، جنیس گورزینسکی ‏‫۱۳۹۴ – ‬
کتاب فارسي صفات عبادالرحمان در قرآن م‍ی‍دان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ح‍س‍ن‌ ح‍ب‍ن‍ک‍ه‌ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ضروریات بیوشیمی فیزیولوژیکی (با رویکرد مبتنی بر اندام) رید، استیون ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي طـراحی بیمـارستــان قلب عملکردها و استاندارد فضاها کاظم‌پور، علی ‏‫‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي طراحی تعاملی شهری به سمت شهرسازی برینسکوو، مارتین ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي طعم سکوت ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌ ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي طلاق ثلاثه از نگاهی دیگر زل‍م‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي طلای سرخ از تولید تا صادرات : ( با رویکرد بازاریابی زعفران) شیرمهنجی، مصطفی٬ ۱۳۶۴ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي عارضه یابی کیفیت خدمات در سازمانهااز تیوری تا عمل جعفری‌ اسکندری، میثم ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي علل و عوامل انحطاط و عقب ماندگی در جهان اسلام (در آینه نوگرایی و اصلاح‌گری) فرخان، امین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي علوم اول دبستان همیار دانش‌آموزان، همکار معلمان و همراه اولیا   ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي عوامل موثر در رسیدن به رضایت زناشویی و کاهش اختلافات در زندگی مشترک جلیلی‌راد، سیداحمد٬ ۱۳۵۳ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فرآوری و بازرسی گوشت مرحمتی‌زاده، محمدحسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فراتر از هوش   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فراز و فرود روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه رسولی، رویا، ۱۳۶۹ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي فرج بعد از شدت آهنگران، روح‌الله ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فرسودگی شغلی پناهی، بهشته ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فرصت‌های جهان اسلام   ‏‫۱۳۹۴.‬‬‬
کتاب فارسي فرهنگ در یک نگاه ن‍ج‍ف‌پ‍ور، م‍ج‍ی‍د ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فرهنگ سازمانی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نمکی، علی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فرهنگ سازمانی و بهره‌وری کارکنان میکاییلی‌مرغزار، علی‌اصغر، ۱۳۴۹ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فرهنگ سازمانی و توانمندسازی عابدی‌‌تراب، رضا ‏‫‌۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فرهنگ کاربردی مردم‌شناسی جعفرپور، جلال ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي فعل در گویش آذری از نگاه ساخت‌واژی نصیری، سجاد ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي فقه تربیتی میرزاخانی، حسین، ۱۳۳۱ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي فقه هنری میرزاخانی، حسین، ۱۳۳۱ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي فلسفه یهودی در جهان اسلام هایمن، آرتور ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فلک‌الافلاک ۱ فلکی‌تبریزی، مناف ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فناوری نانو در صنعت غذا رهبر، مهدی ‏‫۱۳۹۴.‭‭‬‬
کتاب فارسي فنون و ابزارهای جنگی در گذر زمان بر اساس متون تاریخی و ادبی ایران پیش از اسلام (با تاکید بر شاهنامه) موسوی، سیدشکرخدا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فیزیک امواج و نوسان باجاج، ‏‫ان. کی.‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي فیزیولوژی ورزش حسن پور، هادی،۱۳۶۶ ‏‫۱۳۹۴
  عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي قابلیت مدیران یاری، عبدالرضا، ۱۳۵۰ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي قانون مالیات‌های مستقیم آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به همراه جدول مربوط به کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي قلاب‌های نهایی‌کردن فروش به سبک چریکی در بازار ایران رحیمی‌ مدیسه، سجاد ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‮‬
کتاب فارسي قوانین داوری در مسابقات کاراته کمیته داوران فدراسیون جهانی کاراته ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي قوم سخت؟ میلز، دیوید ‏‫‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي قیمت‌گذاری پویا در روش ابرزمانبندی گرید محاسباتی بازوبندی، ریحانه ‏‫‏‫‬‏۱۳۹۴.
کتاب فارسي کارآفرینی در گذر تاریخ هیبرت، ‏‫رابرت اف.‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي کاربرد SPSS درعلوم رفتاری و اجتماعی ایروانی‌محمد آبادی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي کاربرد لیزر در پزشکی ارشادی‌نیا، حسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي کاربرد نانو ذرات غیرکربنی در شیمی اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي کارگاه عملی مکانیابی در GIS با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)   ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي کاهش وزن با کمون فقط در ۸ هفته طاهری‌زاده، ندا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي کاهش وزن در یک دوره تمرین هوازی محسنی‌چلک، محمدحسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي کتاب جامع زبان کنکور ایرانپور مبارکه، رضا، ۱۳۷۳ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي کلون‌سازی و بیوتکنولوژی به زبان ساده مخصوص دانشجویان زیست‌شناسی شمسی، حسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي کلیله و دمنه: همراه با معنی لغات، شرح ابیات و جملات دشوار و برخی نکات دستوری و ادبی   ‏‫‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي کمال‌گرایی والدین و تربیت کودکان پیروز، مجتبی، ۱۳۶۴ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي کمک درسی دین و زندگی : سال اول دبیرستان فاتح عسگرخانلو، بهرام،۱۳۵۵ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي کودک و گردشگری نوروزی، الهام ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي کیفیت محیط زندگی شهری با رویکرد عدالت اجتماعی حدادی بناب، حسانه، ۱۳۶۹ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي گزارش‌هایی از ینگه دنیا شهزادی، بهمن ‏‫‬۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي گفتمان قدرت در موسیقی سنتی و رپ اکبری، زهرا ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي گنجینه خطباء ویژه خطباء، سخنوران و گویندگان مذهبی… حسینی نیشابوری، سیدعلی‌اکبر ‏‫۱۳۹۴ – ‬‮‬
کتاب فارسي گنجینه سوالات پرستاری داخلی جراحی غفاری، حجت ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي لباس جمیلا دیلی، نیکی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ماء معین : گلچینی از کلام معصومین علیهم‌السلام ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫‬‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي مبانی توسعه‌ی فرهنگ بیمه میرزایی، بهروز، ۱۳۵۸ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مبانی دیجیتال و آزمایشگاه رضایی، علی‌اکبر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي متن جدید قانون مالیات‌های مستقیم به همراه قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات ۳۱/۴/۹۴   ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي مجموعه داستان‌های یکی خوب یکی بد اسدی ملک آبادی، طیبه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مجموعه قوانین مالیاتی آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات حوزه مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی ن‍اظم‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات مدیریت مدرسه: ارائه مشکلات آموزشی، راهکارها و راهبردها پیروز، مجتبی، ۱۳۶۴ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات و یادداشت‌های سومین کارزار رسانه‌ای مددکاران اجتماعی ایران: با موضوع ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته ( ۲۰ شهریور لغایت ۲۰ مهرماه ۹۴) کارزار رسانه‌ای مددکاران اجتماعی ایران ( سومين ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات و یادداشت‌های منتشر شده در کارزار رسانه‌ای مددکاران اجتماعی ایران: به مناسبت‌ماه جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۵(زمستان۹۳) طلسچی یکتا، جواد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات همایش انسان‌شناسی فرهنگی همایش انسان شناسی فرهنگی ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي محاسبات شیمیایی کلانتری، معصوم ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‭‬
کتاب فارسي محاسبات عددی پورجعفری، رضا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مددکاری اجتماعی؛ توانمندسازی جهانی زنان   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدرسه ایمن شریفی، کیهان ‏‫‬‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي مدل اقتصادی مقاومتی جهادی، مازیار ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي مدل‌سازی کسب و کار بامشاد، وحیده، ۱۳۶۶ ۱۳۹۴.
کتاب فارسي مدیر ماهر، سازمان کارا درستی، مهدی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیر موفق و کیفیت خدمات قربانی، علی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت از نگاه امام علی علیه‌السلام شاه امیری، طیبه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت استراتژیک ائتلاف، برون‌سپاری، تنوع و شرایط خاص بازار سلطان‌زاده بالی، رضا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت استراتژیک برند در ورزش خان‌محمدی، مهتاب ‏‫‬‏۱۳۹۴.
کتاب فارسي مدیریت استعداد و جانشین‌پروری نظری، کامران ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت اسلامی سلیمانی، محمد ‏‫۱۳۹۴
کتاب فارسي مدیریت بهداشتی و استقرار ایمنی زیستی در مراکز تکثیر میگوی سفید غربی آمریکای لاتین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد. خدمان آبزی‌پروری و منابع آب‌های داخلی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت پروژه راهنمای کاربردی برای سیاست‌های مؤثر، تکنیکها و فرآیندها یانگ، ترور لئونارد ‏‫‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي مدیریت توسعه زیرساخت‌های صنعت چرم فقهی فرهمند، ناصر ‏‫‬‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي مدیریت دانش و نوآوری سازمانی قلی‌زاده، زینب ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت ذهن (اصول و قوانین اصلی، مفاهیم کاربردی و شیوه‌ها و تکنیک‌های برتر) عباس شیرازی، محمود ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي مدیریت ریسک در صنعت لیزینگ صالحی‌فرد، عباس ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت زمان و فرسودگی شغلی میرهادی‌زاده، نسترن ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت زنجیره تامین سبز کیهان، حامد، ۱۳۶۱ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت سود رییسیان، محراب ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت کیفیت جامع و عملکرد غیر مالی سازمان‌ها قزل‌سفلو، علی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت منابع انسانی و مزیت رقابتی عیوضی، میثم، ۱۳۶۶ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت نوین صنعت چرم دباغی صدر، محمد، ۱۳۵۲ ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي مدیریت و تجارت الکترونیک جلیلی، سعید ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مدیریت و مسایل اخلاقی امامی، مصطفی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مرجع کامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه‌نویسی VBA در اکسس ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۲‬
کتاب فارسي مروری سربع بر HTML و CSS هاشمی، یاسمن٬ ۱۳۵۷ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مستانه یار هدایت، ندا ‏‫‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي مسکرات در فقه و حقوق اسلام طباطبایی حسینی، سید ناصر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی باقریان، امیر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مشارکت اجتماعی زنان در شبکه اجتماعی فیس‌بوک سهیل نقشی، معصومه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مشارکت ورزشی و مزایای آن عسکریان، فریبا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مشاوره‌درمانی افراد سالمند اوربک، آن ‏‫‬‬‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي مشاوره در مراکز ترک اعتیاد (ویژه مشاوران مبتدی)   ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي مشتری، برندینگ و وفاداری کی‌فرزندی‌اصل، علی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مشتری‌مداری در بانک‌ها رنجبر، علی ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي مشروعیت جوایز ورزشی از دیدگاه فقه جلالی، سهراب ‏‫۱۳۹۴.‬‬
پایان نامه فارسی مطالعه نظری جذب گازهای هیدروژن متان و دی‌اکسیدکربن روی برخی از چارچوب‌های فلز- آلی نانومتخلخل دوپه‌شده با کاتیون‌های فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با استفاده از محاسبات شبیه‌سازی مولکولی و مکانیک کوانتومی    
کتاب فارسي معادلات دیفرانسیل پورجعفری، رضا ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي معلم، مدرسه، دانش آموز: رابطه عاطفی، سلامت روان و عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی پیروز، مجتبی، ۱۳۶۴ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مفاهیم و عملکرد درایوهای AC شرکت زیمنس ‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی سیاسی لولین، ‏‫تاد سی.‬ ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ایروانی‌محمد آبادی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴.‭‬‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر علوم و آزمایشگاه گیاهی: ( مبانی، تشریح و فیزیولوی بافت‌ها و تکثیر گیاه) جهت استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان… نبی‌زاده، اسماعیل ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر کاربرد نظریه بازی‌ها در امنیت سایبری شیخ‌ سنگ‌تجن، فرشته ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات هوشمند و کاربردهای آن قربان‌پور‌ آرانی، علی ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر نظریه ریسمان اکبرزاده، لیلا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مکانی برای مشاور کاظمی، زهرا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي منتخب ادعیه امام رضا علیه‌السلام و امام جواد علیه‌السلام آق‍ام‍ی‍رزای‍ی‌، ن‍اه‍ی‍د ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي موتور القایی نوری، ابراهیم، ۱۳۶۴ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي موزه‌های عمومی و انسان‌شناسی ایمز، ‏‫مایکل ام.‬ ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي موسیقی در آزمون مرادیان، حمید ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي موسیقی در آزمون تئوری موسیقی مرادیان، حمید ۱۳۹۵.
کتاب فارسي مولفه‌های قدرت ملی در عصر جهانی‌شدن (فراصنعتی) ؛ مورد ایران   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مولفه های قدرت ملی در عصر جهانی شدن (فرا صنعتی) مورد ایران سازمان منطقه آزاد قشم. مرکز بین‌المللی رشد قشم ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي مهندسی فرایندهای شیمیایی سیلا، هری ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي مهندسی مجدد نظام آموزشی در قالب پارادایم جدید چنگ، یین چئونگ ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي نانوپزشکی و نانوزیست‌فناوری   ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي نانوتکنولوژی پزشکی و نانوبیوتکنولوژی (نانوزیست فناوری)   ‏‫۱۳۹۶ .‬
کتاب فارسي نانوفناوری؛ مخاطرات بهداشتی و زیست‌محیطی شاتکین، جو آن ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي نجیب محفوظ و داستان: (بررسی و تحلیل عناصر داستان در چهار رمان نجیب محفوظ) ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۴
کتاب فارسي نزاع دسته‌جمعی در جوامع عشایری ایران نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نظری بر پایداری در محله‌های شهری با نگاهی بر سطوح پایداری در محله‌های شهر مهاباد عزیزی، منصور ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي نفوذ و رهبری(اصول وراهنمای عملی رشد شخصی و حرفه‌ای) نیر، مایکل ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نقاشی موسیقی کشاورز، رامین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نقش تبلیغات پیامکی در بازاریابی نهاوندی، آنا ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي نقش تربیت بر ازدواج و استحکام خانواده دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نقش تعلیم و تربیت بر دینداری و سلامت فرد دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نقش دیوان محاسبات در جلوگیری از تخلفات اداری و مالی فرخنده، سیدبهروز ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نقش شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي نقش طراحی بر مبنای مهندسی همزمان در توسعه و بهبود عملکرد بانکها فتحی مقدم، مهدی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نقش عوامل تربیتی تشویق برموفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي نقش کتاب و داستان در سبک زندگی کودکان و نوجوانان دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نقش مدیریت آموزشی در پیشبرد اهداف توسعه ع‍ل‍ی‌ش‍اه‍ی‌، م‍رج‍ان‌ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نقش معنویت‌گرایی در استحکام خانواده منجزی، فرزانه ‏‫‬‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي نقش نگرش مذهبی در بهبود عملکرد شغلی سرمه، مهدا ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي نکته و پرسش‌های چهارگزینه‌ای فلسفه جغرافیا ( آمادگی آزمون دکتری) فتحی، بهرام ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات انضباطی ویژه دانشجویان رباط‌جزی، سرور ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نگاهی به زندگی مشترک و بهبود رضایت از زندگی زناشویی سلیمی، هادی،۱۳۶۹ ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي نگرش اسلام به اشتغال زنان جووری، بهنوش، ۱۳۶۳ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نگرشی جامع بر بهره‌وری نیروی انسانی در سازمانها (رویکردها – دیدگاه‌ها-مفاهیم- مدلها و ابزارها) کریمی‌فرد، احمدرضا ‏‫‬‏۱۳۹۴.
کتاب فارسي نمایشنامه کنار رود سلسبیل خیاط آزاد، میلاد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي نورا- نوینستان دربردارنده نوآوری‌هایی در ادبیات پارسی و انگلیسی همراه با نمونه‌های شعری و … رض‍اپ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي نور باران گل‌انباشته‌ای از سروده و نگاشته رض‍اپ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫‬‬۱۳۹۴.
کتاب فارسي نوسازی و پسانوسازی ای‍ن‍گ‍ل‍ه‍ارت‌، رون‍ال‍د ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي واکنش‌های شیمیایی و استوکیومتری مرادی، ‏‫علیرضا‬ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي وفاداری هواداران تیم‌های فوتبال ابراهیمی، پژمان ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ولایت فقیه از اسلام تا جمهوری اسلامی فرساد، علیرضا ‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ویروس‌ها و نانوفناوری منچستر، ماریان ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي هذیان قلم انثی لشرقی( شعر) منصفی، ناهید ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي هندسه پایه( ویژه‌ی کنکور) منصوری، اکبر ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي هندسه علم در سیر تاریخ   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي هنر چیست؟ هنرمند کیست؟ ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫۱۳۹۴.‭‬‬
کتاب فارسي هوش تجاری ساعتچی، لیلا ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي هوش تجاری در اکسل با استفاده از Power Pivot، Power View و DAX فراری، آلبرتو ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي هوش معنوی: معرفی سازه‌ای جدید در روانشناسی مرعشی‌ علی‌آبادی، سیدعلی ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي هوش معنوی در مادران کودکان کم‌توان روایی، مژگان ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي هیجان و جلوه‌‌های مدیریت آن   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي هیجان و شخصیت( مفاهیم و رویکردها) احمدی، سعید ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي یارنامه محمدحسنی، سلیمان ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي یک‌دهه تجربه گرایی زهره‌وند، سعید ‏‫۱۳۹۴.‬‮‬
کتاب فارسي ینگه دنیا از نگاه یک شهروند ایرانی شهزادی، بهمن ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ‏‫SPSS ‏‫‬‭‫به زبان ساده : تحلیل داده های آماری سطح اول‬‬‬‬‬‬ دهدار بهبهانی، حسین، ۱۳۶۵ ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ‏‫آموزش کاربردی نرم‌افزار کیکو‬( KIJKO)‬ محمدی‌ها، حسین ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي ‏‫ارزشیابی از کیفیت تدریس دانشگاهی زکایی، عبدالحمید ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي ‏‫اصول طراحی مجتمع گردشگری و تفریحی فروتنی، رحیم ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي ‏‫چگونه کنفرانس بدهیم؟‮‬ سیف، حامد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ‏‫حقوق بیمه اموال شمسی، احمد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ‏‫خانواده‌ی بدون دخانیات: افزایش رضایت زناشویی با ترک اعتیاد‮‬‮‬ صفار، سمیه ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي ‏‫دانستنی‌های بازارهای مالی و بورس‮‬ بیات، مریم ‏‫۱۳۹۴.‬‮
کتاب فارسي ‏‫روش‌های تحقیق کیفی هنینک، ‏‫مونیک ام.‬ ‏‫۱۳۹۴
کتاب فارسي ‏‫زیبایی‌های بیانی در اشعار سیف فرغانی هنری ابراهیم‌پور، علی ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي ‏‫سیمان‌بر حاشیه‌ساز‮‬ ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي ‏‫طلای سیاه و فرایند زوال دموکراسی (۱۳۵۷- ۱۳۴۲)‬ غلامی، محمدحسن، ۱۳۶۷ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي ‏‫فیزیولوژی ورزشی‮‬ عبداللهی، صادق ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ‏‫قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی‮‬ آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫کیفیت زندگی در محتوای دروس کودکان استثنایی: با بررسی کتاب‌های علوم پایه پنجم و ششم‮‬ عزیزی، خاطره ‏‫‬‫۱۳۹۴.‬‮‬
کتاب فارسي ‏‫مبانی روش تحقیق در علوم انسانی‮‬ نظری، کامران ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت اسـترس: کلیات، علائم، روش‌های پیشگیری و مقابله‬ حیدریان، سجاد ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت پروژه‌های EPC‬ سلطان‌زاده بالی، رضا ‏‫۱۳۹۴.‮‬
کتاب فارسي ‏‫مفاهیم بنیادین در ژئوپلیتیک (با تاکید بر پدافند غیرعامل)‬   ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ‏‫مقدمه‌ای بر آزمون‌های هوش ستاری، خدیجه ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي ‏‫می‌نویسم نمی‌شود شما را نوشت الله‌ویسیان، فرهنگ ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي ‏‫نخوان، عمل کن!!!‬ وش، حسین ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي ‏‫نکات و پرسش‌های چهارگزینه‌ای جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری (ویژه کنکور کارشناسی ارشد)‮‬‮‬ حیدری، مرتضی ‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي ‏‫نکته و پرسشهای چهارگزینه‌ای روش تحقیق در علوم انسانی (كارشناسی ارشد و دكتری)‮‬ فتحی، بهرام ‏‫۱۳۹۴.‬
مواد دیداری ‏‫‬‏آموزش کاربردی نرم‌افزار کیکو‬ KIJKO NH2 & NH3   ‏‫‬‏‏‫‏۱۳۹۴].
کتاب فارسي ‏‫‬‭English for physics students خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴‬
کتاب فارسي ‏‫‬‭English For Sociology Students خداشناس، محمدرضا ۱۳۹۴
کتاب فارسي ‏‫‭500 English grammar tests: elementary I خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴‬
کتاب فارسي ‏‫‭Advanced vocabulary for the TOEFL خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴‭‬
کتاب فارسي ‏‫‭Dictionary of politics: English to English خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴‭‬
کتاب فارسي ‏‫‭English pre-university علمدار، فاطمه‌سادات ‏‫۱۳۹۴‬
کتاب فارسي ‏‫‭Reading comprehension samples for GRE candidates : the book that gets you results‬   ‏‫۱۳۹۴‬
کتاب فارسي ‏‫‭Satisfaction Levels among the Airline Passengers بزرگی، محمدمهدی ‏‫۱۳۹۴‬
کتاب فارسي ‏‫‭‬English for management students خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴‭‬
کتاب فارسي ‏‫‭‭500 English grammar tests: elementary II خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۴