کتابفروشی 09120617283 وش

‍ (https://attach.fahares.com/D517XluzhGrXfrENaBdU4Q==) ?صدور اخطار به‌دلیل تخفیف نامتعارف

?حراج و تخفیف نامتعارف کتاب نیاز به مجوز اتحادیه دارد.

♦️همسو با اجرای قانون نظام صنفی و برخورد با حراج و تخفیف بدون مجوز و نامتعارف فروش کتاب، به یکی از واحدهای صنفی اخطار داده شد.

?این واحد کتابفروشی که بصورت غرفه دائمی در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران فعالیت دارد، اقدام به فروش کتاب با 50درصد تخفیف کرده بود.

?قانون نظام صنفی تخفیف‌های نامتعارف را “حراج” محسوب کرده و انجام آنها را بصورت موقت و با رعایت شرایطی و منوط به اخذ مجوز از اتحادیه‌های صنفی دانسته است.

?در آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی (حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی) چنین آمده:
▫️ماده 1 )تعریف : حراج به فروش و عرضه كالا به قيمت حداقل پانزده درصد پايين‌تر از قيمت خريد يا تمام شده و نازل‌تر از قيمت متعارف و تعادلي بازار، مربوط به پايان فصل مصرف- توسعه اوليه فروش كالا- تغيير شغل- تعطيل واحد صنفي كه در مدت معين در واحدهاي صنفي انجام مي‌شود.
▫️ ماده 2 ) تعداد دفعات برگزاري حراج واحدهاي صنفي حداكثر سه‌نوبت در سال و هر نوبت حداكثر به مدت يك‌ماه مي‌باشد.
▫️ماده 3 ) واحدهاي صنفي متقاضي انجام حراج مكلفند كليه كالاهاي موجود در واحد صنفي خود را تحت ضوابط اين آيين‌نامه به‌فروش رسانند.
▫️ماده 4 ) هر فرد صنفي مكلف است قبل از برگزاري حراج درخواست خود را با ذكر تاريخ پيشنهادي براي حراج همراه با مدارك ذيل براي اخذ مجوز به اتحاديه مربوط تسليم نمايند .
الف – فهرست كليه كالاهاي مورد عرضه در واحد صنفي .
ب- فاكتور خريد يا مداركي دال بر قيمت‌هاي تمام شده .
ج- فهرست قيمت‌هاي رسمي يا متعارف در حال فروش عادي .
د- تعيين درصد تخفيف نسبت به قيمت فروش كالا در مورد حراج .
هـ – ليست قيمت كالا پس از كسر تخفيف .

 

مشاوره رایگان 09120617283