• 924

    چاپ کتاب

چاپ کتاب حسابداری مالی نوشته سجاد صیادی

جامعه­ی حسابداران رسمی ایران با بررسی پیشینه­ی عملکرد موسسات حسابرسی و شناسایی ظرفیت­های بالقوه­ی موسسات حسابرسی، همچنین فراهم کردن امکان حضور مؤسسات حسابرسی بزرگ و معتبر خارجی زمینه را برای رشد تخصصی این­گونه موسسات فراهم کند و همچنین، وظایف حسابرسی سازمان حسابرسی به موسسات حسابرسی خصوصی واگذار شود تا امکان کسب دانش تخصصی برای همه موسسات حسابرسی فراهم شود.

برايارائه به­موقع گزارش حسابرسي، دورهتصديحسابرسانخودراافزايشدهند. ازطرف ديگر، هرچه دوره تصدي حسابرس طولاني تر باشد،ميتواند استقلال حسابرس ر ابا خطرمواجه سازد . بنابراين توصيه ميشود، حسابرسان توسط سهامداران ومديران غيرموظف انتخاب شوند تااينكه استقلال حسابرس خدشه دار نشود.

به مالكان ومديران كه نقش مهمي درتصميم گيريهاي انجام شده در شركتهاي ورسي دارند،توصيه ميشود تادرراستاي کاهش تأخیر درارائه گزارش حسابرسی و درنتیجه ارائه گزارش­های مالی باكيفيت تر و کاهش تجدید ارائه صورت­های مالی به بازار گام بردارند؛زيرا هرچه كيفيت گزارشگري مالي شركتها افزايش يابد و سرمایه­گذاران اعتماد بيشتري به شركت داشته باشند،آن شركت راحتتر مي­تواند درجهت تأمين نيازهاي مالي خود اقدام به تأمين مالي ازطريق بازار سهام نمايد.

با تشکر سجادصیادی

ازمرکز علمی کاربردی بندر امام خمینی(ره)

 

برای اطلاع از هزینه ی تصویرگری و چاپ کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، صفحه ارایی، چاپ کاتالوک و بروشور، طراحی جلد، طراحی پوستر تبلیغاتی و …  با ما تماس بگیرید

09183775334

09120617283

0935475233

 

لینک کانال تلگرامی ما

https://t.me/vashpub

 

 

لینک اینستاگرام

https://www.instagram.com/hosein_vash/

 

لینک سایر سایتهای ما

www.chapketab.com

www.hvash.ir

www.vashpub.ir

www.bookspub.ir

Www.chapketab.ir

www.chapoketab.ir

www.chapoketab.com

www.vashart.ir