همکاری با ناشران

?تقاضای همکاری از ناشران خیّر

♦️انجمن “حمایت از کودکان کار” جهت انتشار دو کتاب، از ناشران تقاضای همکاری کرده است.

?مدیر عامل انجمن “حمایت از کودکان کار” با نامه‌ای به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از ناشران خیّر درخواست همکاری کرده. در این نامه آمده است:

?انجمن حمایت از کودکان کار جهت ویراستاری، صفحه‌آرایی، چاپ و نشر دو کتاب، از عزیزان متخصص تقاضای مساعدت و یاری دارد. ناشران علاقه‌مند به همکاری با تلفن 88105127 یا 09359264160 (خانم نعیمی) تماس حاصل فرمایند.

#اتحادیه_ناشران_و_کتابفروشان_تهران #کودکان_کار #ناشران_خیر #انجمن_حمایت_از_کودکان_کار