نمونه ای از کتابهای سال 93 نشر سخنوران

 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسي مردم‌شناسی مشکات نیازی، محسن ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي سخنوران آبادان (شاعران، نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران آبادان) فرحانی‌اصل، خیریه ‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي گنجینه خطباء: آیه، حدیث، داستان و شعر ویژه خطباء، سخنوران و گویندگان مذهبی… حسینی نیشابوری، سیدعلی‌اکبر ‏‫۱۳۹۲ – ‬
کتاب فارسي فرهنگ سخنوران خ‍ی‍ام‍پ‍ور، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ ‏‫۱۳۹۳.‮
کتاب فارسي راهکارهای رفع سحر، چشم‌زخم و امراض روحی در نگرش قرآن و سنت محمدی، محمدعزیز ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کلمه طیبه در اخلاق محمدی، محمدعزیز ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي جلوه‌های مدارا در آثار سخنوران بزرگ فارسی: فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ ک‍ت‍اب‍ی‌، اح‍م‍د ‏‫‌۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی محیطی ابعاد و کارکردهای آن ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکرد فقهی – حقوقی سعیدی، سمانه ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫کار، فراغت و جامعه: «در اندیشه اجتماعی معاصر»‬ میرزایی ملکیان، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫روش‌های تجزیه‌ی حرارتی کاربرد در ترکیبات دارویی و فناوری نانو ق‍ری‍ش‍ی‌، سیدم‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.
کتاب فارسي در راه فهم قران ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.
کتاب فارسي ‏‫‬‭English for the student of social work ایروانی‌محمد آبادی، محمدرضا ‏‫‏‫۱۳۹۳‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی خاش ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳ .‬
کتاب فارسي محبت در تبلیغ اسلام با تاکید بر محبت الهی مظفری، علی‌محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي راه‌های غلبه بر ترس در اجتماع اوک‍ان‍ر، ج‍وزف‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬‬‬
کتاب فارسي نکات گرامری کلیدی تافل اینترنتی فروردین، محمدتقی ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‏‬‬
کتاب فارسي واژگان کلیدی تافل اینترنتی زارعی، عباس ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
کتاب فارسي خودآموز زبان تخصصی مددکاری اجتماعی ایروانی‌محمدآبادی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نانوشیمی۲ ص‍ل‍وات‍ی‌ نیاسری، م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي آموزه‌های اخلاقی و قرآنی در حدیقه سنایی رباط‌جزی، سرور ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي بیایید نقاشی کنیم دوم دبستان امیدی، معصومه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي ‏‫اعتبارسنجی نظام آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران فرمانی، مریم ‏‫۱۳۹۳.
کتاب فارسي ‏‫نگاهی اجمالی به تاریخ ادبیات ایران از میانه قرن پنجم تا پایان قرن دهم‮‬ رباط‌جزی، سرور ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي ‏‫پارادیم‌ جدید درباز مهندسی آموزش و پرورش‮‬ چنگ، یین چئونگ ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي درآمدی بر نظریه‌های شخصیت خدابخشی، مهدی ‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي مبانی سازمان و مدیریت شرکت‌های بیمه رحمتی‌نودهی، رسول ‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي سیستم اتوماسیون اداری ری‍زون‍دی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي تاثیر توکل و اعتماد به نفس در بهداشت روانی از منظر آیات و روایات نعمت‌زاده، ناصر ‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي بررسی موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی اسکندری، فرزانه ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ارزش ویژه برند کاوه‌منش نیاولی، هانیه ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي انسان در شعر بهار و زهاوی مرادی‌ رحیم‌آبادی، صدیقه ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي شبکه‌های روی تراشه ( طراحی و شبیه‌سازی معماری‌های جدید) ابراهیم‌زاده، مینا ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي حریم منابع آبی در حقوق ایران محققی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی سناریو (ارتباط بین تحقیق و توسعه آینده) لیندگرن، متس ‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي ‏‫درآمدی بر مردم‌شناسی بازار با معرفی‌ بازارهای تاریخی ایران‮‬ ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي معادلات دیفرانسیل عسکری‌رباطی، غلامحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مردم‌شناسی توریسم ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نفس و بدن در فلسفه دکارت دولتیاری، سعید ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي قوانین و مقررات انضباطی رباط‌جزی، سرور ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مردم‌شناسی ازدواج ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
کتاب فارسي روش‌ تحقیق کیفی هنینک، ‏‫مونیک ام.‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اصول کلی مدیریت و سرپرستی ابراهیمی پرگو، مختار ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي روش‌های کروماتوگرافی قريشی، سيدمهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي فرهنگ لغت تخصصی مددکاری اجتماعی ایروانی‌محمدآبادی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي گلستان سخنوران (شامل ۱۱۰ سخنرانی مذهبی) ام‍ی‍ن‍ی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي مشاوره با کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها رویکرد مبتنی بر نقاط قوت شری، جان ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اعتیاد به مواد مخدر و خانواده‌ها بارنارد، مارینا ‏‫‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي حسابرسی وحسابداری مالیاتی آخوندی، احمد ‏‫‬‏۱۳۹۳.
کتاب فارسي خرافه‌ستیزی در سخنان امیرالمومنین (ع) فهیمی‌تبار، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۳‭‬.
کتاب فارسي قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
کتاب فارسي حکومت جهانی از پندار تا واقعیت خادمیان، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي رهایی همیشگی از استرس با ۱۰ شیوه علمی ثابت شده لاسکین، فرد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی‮‬ آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کلمه طیبه در عقیده اهل سنت محمدی، محمدعزیز ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نقد و بررسی سیره‌پژوهی مستشرقان با ترجمه مدخل سیره و قرآن دایره‌المعارف قرآن لایدن پاسنگ، حیدر ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اخلاق عملی امام حسین علیه‌السلام حسینی نیشابوری، سیدعلی‌اکبر ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‭‬‬
کتاب فارسي مباحث جاری در قوانین مالیاتی آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نگارش گزارش پژوهش تجربی پیرکزاک، فرد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي انگلیسی آکادمیک برای دانشجویان روانشناسی صدوقی، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي تاریخچه و نظریه‌های انسان‌شناسی بارنارد، ‏‫آلن ج.‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱) ریاضیات پایه: راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری رجبی کفشگر، قربان ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي نغمه‌های سیدیعقوب حسینی انجدانی، سیدیعقوب ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ریشه‌های فلسفی و ماده‌گرایی روان‌شناسی نوین ‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي راهنمای جامع تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS رشته‌های مدیریت، علوم اجتماعی و روانشناسی ورما، ‏‫ج. پی.‬ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادقی، محمدمسعود ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي شعر من ، گواه من ترکمان، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي بررسی برداشت‌های روانشناسان از ماهیت انسان ‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي جوامع مذهبی استرالیا هیوز، ‏‫فیلیپ ج.‬ ‏‫۱۳۹۳].‭‬
کتاب فارسي سیستم‌های اطلاعات مدیریت دولتی راچلو، ‏‫بروس ا.‬ ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي رسانه‌های نوین با مقدمه‌ای انتقادی   ‏‫۱۳۹۳.‮‬‮‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات نخستین همایش علمی بین‌المللی بزرگداشت سیداجل شمس‌الدین عمر بخارایی ‏‫همایش علمی بین‌المللی بزرگداشت سیداجل شمس‌الدین عمر بخارایی ( نخستین ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي فقها و مکاتب فقهی در هند ن‍ق‍وی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۳].‬
کتاب فارسي سهم شیعه در فرایند تمدن اسلامی اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، م‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۳].‭‬‬
کتاب فارسي سلفی‌های مصر پس از مبارک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. مرکز مطالعات فرهنگی و بین‌المللی ‏‫‌۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي جریان‌شناسی داعش رن‍ج‍ب‍ر ش‍ی‍رازی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ساختار روانی انسان از منظر قرآن کریم ‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ریشه عاشور در سقیفه شایان‌فخر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي مبانی جامعه‌شناسی شایان‌فخر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي تفاوت‌های حقوقی زن و مرد شایان‌فخر، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي روش تحقیق و نگارش پایان‌نامه بشارتی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي مبانی جامعه‌شناسی امین جعفری، بتول ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ریاضی ۱ پورسیستانی، امیر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي مشاوره با بزرگسالان دارای ناتوانی‌های یادگیری هاجز، سالی ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي ‏‫‭At the laboratory of general biochemistry … سنجرانی، علی ‏‫۱۳۹۳‬
کتاب فارسي اثرات گیاهان دارویی بر مغز سنجرانی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي تاثیر «tdcs» بر افسردگی بعد از سکته قلبی رضایی، وحید ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نقش مرکبات در بیماریهای قلبی شیر‌بیگی، عصمت ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي بازنگری استراتژی‌ها و جاری‌سازی‌ آنها مبشر، محمدعلی ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي آموزش از راه دور: موانع و راهبردهای توسعه کراچی‌اصفهانی، منصوره ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‮‬
کتاب فارسي آزمایش‌های شیمی (۲) مرادی، ‏‫علیرضا‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ارتباطات سازمانی و مدیریت بحران پورشیدی، حبیب ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اثربخشی ساختار سازمانی بارگاهی، جهان شیر ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫«لغت‌دونی»‬ اسماعیلی، ‫محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫مقدمة فی‌التربیةالاسلامیة‬ ‏‫ویسی‬، ‏‫مختار‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اثر تکانه‌های قیمت نفت بر فعالیت‌های کلان اقتصادی ‏‫بیات‬، ‏‫مریم‬ ‏‫‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي تورات قرآنی و تورات کنونی عابدی، یعقوب ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کاربرد آنزیم در بیوشیمی ‏‫حجتی‬، ‏‫محسن‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نظریه‌های ارتباطات (رسانه، تکنولوژی و جامعه) ه‍ولم‍ز، دی‍وی‍د ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي زنان و حقوق شهروندی یعقوبی راد، فرزانه ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي فیلم‌های نازک و مشخصه‌یابی آنها ‏‫طباطبائی‬، ‏‫ محمدرضا‬ ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي امنیت قضایی متهم در فرایند دادرسی کیفری (با رویکرد اسناد بین‌المللی) ‏‫سیاوشی‌فر‬، ‏‫مهرداد ‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کارآفرینی در بستر فناوری ‏‫محمدی‬، ‏‫محمدرضا‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي واپسین نفس قیطاسی، آذر ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اصول بازاریابی و فروش ‏‫محمدی‬، ‏‫محمدرضا‬ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي آزاداندیشی در نگاه مقام معظم رهبری بشارتی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مهارت‌های ارتباطی جناآبادی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي خطاهای فکری و روش‌های اصلاح آن اودوئرتی، کوین مایکل ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي گچ‌بر حاشیه‌ساز ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي ‏‫‌مدیریت استراتژیک منابع‌ انسانی و جانشین‌پروری‮‬ مرادحسینی، فریده ‏‫۱۳۹۳.‭‬‮‬
کتاب فارسي روناس اکبری، احمد ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي درآمدی بر مردم‌شناسی ازدواج ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر توریسم و امنیت آن ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مردم‌شناسی بازار با تاکید بر تحولات تاریخی و معرفی بازارهای ایران ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مردم‌شناسی خاش با شهر و مردم خاش ابراهیم‌زاده اسمین، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي روان سالم، زندگی سالم ویژه راوری، نرگس ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي رهبری تحولی با رویکردی به رضایت شغلی و اشتیاق کاری تراز، محمدعلی ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي زبان عمومی مستخدمی، سمیه ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي دینامیک سیالات محاسباتی   ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کتاب کار اصول و مبانی سازمان و مدیریت فتوت‌ کریمی، رضا ‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي درآمدی بر چگونگی انتقال حقوق مالکیت معنوی(فکری) در حقوق ایران رییسی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کارآفرینان ‏‫بایرام پور‬، ‏‫بهزاد‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مدیریت بحران بیمارستان‌ها(در حوادث غیرمترقبه) حاجیلو، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي فناوری و مشتری‌مداری در سازمان‌ها مدبر، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي سرزمین نخل و دریا ‏‫صبوحی‬‏‫، غلامرضا‬ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‭‬‬‮‬
کتاب فارسي راهنمای گام به گام کسب دانش در عمل میلتون، ‏‫ان. آر.‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي نشانه‌ها شمسویی، دیوید ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي هیدروبیولوژی پیشرفته اعلمی‌فر، حامد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان بدخشانی، فرناز ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي دولت در عصر مدرن بهمنی، جواد ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي شرحی بر پسماند و مدیریت پسماند هاشمی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي مکانیزاسیون کلزا واحدی، عادل ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي آشنایی با روش‌های شناسایی کیفی کاتیونها و آنیون‌ها ‏‫صادقی‬‏‫، سرور‬ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي دانش و دانشگاه در بیانات مقام معظم رهبری نمکی، علی ‏‫۱۳۹۳.‭‬‬
کتاب فارسي گچ‌بر سنتی ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫۱۳۹۳.‭‬‬
کتاب فارسي تقصیر تو بود ابراهیم، احترام ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي مواد مخدر در فقه و حقوق اسلام طباطبایی حسینی، سید ناصر ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي ‏‫کارآفرینی در سازمانها: موانع و مشکلات‮‬ محمدباقر، ابوالفضل ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‮‬
کتاب فارسي سخن و سخنوران ف‍روزان‍ف‍ر، ب‍دی‍ع‌‌الزمان ‏‫۱۳۹۳.‮‬
کتاب فارسي ‏‫نگاه کلی بر جرم اختلاس و مجازات آن‬ حسین‌دادی، ریحانه ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫مقرنس‌ کار و کاربند‬‮ ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‮‬
کتاب فارسي توسعه پایدار روستایی صفرزاده، بیوک ‏‫‬‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي کلیات آزمایشگاه بیوشیمی بالینی سنجرانی، علی ۱۳۹۳.
کتاب فارسي دلی دریاتر از دریا پروانی، ناصر ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي دیوان خاطی: در پناه برترین خط پرویز، حیدر ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر انسان‌شناسی اجتماعی ج‍ه‍ا، م‍اک‍ه‍ان‌ ‏‫۱۳۹۳.‭‬‭‬
کتاب فارسي مهندسی مجدد نظام آموزشی در قالب پارادایم جدید چنگ، یین چئونگ ‏‫‏‫۱۳۹۴.‬‬
کتاب فارسي ارکان اصلی مشاوره گروهی: انواع گروه ها، رهبری گروه‌ها، مباحث اخلاقی گروه ها، وظایف تکمیلی اعضا و رهبر گروه‌ها ک‍وری‌، ج‍رال‍د ۱۳۹۳.
کتاب فارسي آه ماه قرائی، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‭‬
کتاب فارسي از عشق بگو اعتمادزاده، مصطفی ‏‫‬۱۳۹۳.
کتاب فارسي مدیریت پروژه در فرایند مهندسی بازاریابی به سبک MPM شاهرخی قلندری، سیدمهدی، ۱۳۶۳ ۱۳۹۳.
کتاب فارسي یاددهی – یادگیری تفکر: (انتقادی، خلاق و حل مسئله) لیمویی، فرناز، ۱۳۵۴ ۱۳۹۳.
کتاب فارسي واکسن‌های نوترکیب(مبانی تئوری، راهنمای آزمایشگاهی) حبیبی پیرکوهی، مازیار ‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي پلیمر ، از سنتز تا کاربرد   ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي آمار و احتمالات پورجعفری، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي سره و ناسره شیبانی، محمدباقر ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي طلوع بی غروب خواجه‌وند، سعیده، ۱۳۵۷ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي آخرین توصیه پیامبران طهماسبی، مهدی، ۱۳۵۷ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي سالنامه آماری آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران ایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي ‏‫طلای سیاه و فرایند زوال دموکراسی (۱۳۵۷- ۱۳۴۲)‬ غلامی، محمدحسن، ۱۳۶۷ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
کتاب فارسي یارنامه محمدحسنی، سلیمان ‏‫۱۳۹۴.‬
کتاب فارسي پایداری در موزه‌ها ضرغام‌اینانلو، سمیرا، ۱۳۶۸ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي کروماتوگرافی گازی مقدماتی م‍ک‌ن‍یر، ه‍رول‍د م‍ون‍رو ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي روح‌القدس در ادیان ابراهیمی و بازتاب آن در تفاسیر اسلامی هاشمی صدر، مرضیه، ۱۳۴۸ ‏‫‌۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي هولدینگ‌ها و ساختار بهینه خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی ملایی کهنه‌سرا، نوید ‏‫‬۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي فرایند جهانی شدن مبارزه با فساد اقتصادی ‏‫سیاوشی‌فر‬، ‏‫مهرداد ‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب فارسي اعتبارسنجی نظام آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران فرمانی، مریم ۱۳۹۴.
کتاب فارسي سرمایه معنوی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان بدخشانی، فرناز ‏‫‏‫۱۳۹۴.‭‬‬‬
کتاب فارسي سهم شیعه در فرایند تمدن اسلامی اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، م‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۴].‬
کتاب فارسي ‏‫روش‌های تحقیق کیفی هنینک، ‏‫مونیک ام.‬ ‏‫۱۳۹۴.
کتاب فارسي قوانین و مقررات مالیاتی با رویکرد آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی آخوندی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
کتاب فارسي حسابرسی و حسابداری مالیاتی آخوندی، احمد ‏‫‬‏۱۳۹۳.
نسخه خطی لیلی و مجنون (مثنوی-) ن‍ام‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ ۱۲۴۷ق. (ح-) (به قرینه ش ۳ مجموعه)
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس زبان تخصصی رشته‌های مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آقازاده ابری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سلفی‌گری در مصر و دوره جدید   ‏‫۱۳۹۵