• 924

    چاپ کتاب

معرفی کتاب طغرای مشهدی – 09120617283 مشاوره چاپ کتاب

#معرفی_کتاب
طغرای مشهدی از نویسندگان و شاعران سرشناس قرن یازدهم هجری است که بیشتر عمر خود را در شبه قارۀ هند سپری کرد. او شاعری غزل‌پرداز بود و حدود ده هزار بیت غزل سرود، اما عمدۀ شهرت طغرا مرهون رسائل اوست. این آثار تا مدت‌ها در شمار کتب درسی فارسی‌گویان هند بود و در میان ایشان، به‌عنوان نمونۀ اعلای نویسندگی تلقی می‌‌شد. از طغرا، 27 رساله در موضوعاتی مانندِ توصیف، مدح، تاریخ، جغرافیا، طنز و هجو، مناظره، شرح احوال، شکایت و مرثیه برجای مانده است. کثرت واژه‌های هندی، بسامد بالای اصطلاحات و واژگان مربوط به علوم و فنون گوناگون و ترکیب‌سازی از ویژگی‌های رسائل او در سطح زبانی است. به لحاظ ادبی نیز، نثر طغرا مصنوع، تفننی، شاعرانه و متضمن استعاره‌ها و تشبیهات پیاپی است؛ این خصایص رسائل طغرا را چُنان متنی ارزنده به‌ویژه در حیطۀ تحقیقات ادبی و بلاغی و پژوهش‌های لغوی و زبان‌شناسیک جلوه‌گر ساخته است. سیدمحمد صاحبی رسائل طغرا را با استفاده از نُه نسخۀ خطی و یک نسخۀ چاپ سنگی تصحیح کرده و مقدمه و تعلیقاتی مفصّل نیز بر آن نوشته است. رسائل طغرای مشهدی در 600 صفحه به قطع وزیری، از سوی انتشاراتِ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده ‌است.