معرفی کتاب اعتیاد، خانواده و جامعه (از سبب شناسی تا درمان)

اعتیاد، خانواده و جامعه (از سبب شناسی تا درمان)

Addiction. family. and society(from anesthetics to treament)

مجید زارعی (Majid Zarei)

فریبا مقصود (Fariba Maqsoud)

پرستو فعله گری (Parsto Felegari)

در جهان امروز، اعتیاد به عنوان یک عامل مخل در سلامت فردی و اجتماعی است که خسارت های بیشماری را در ابعاد مختلف اعم از فردی، خانوادگی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی به جوامع تحمیل نموده است.

اعتیاد داستان تلخ زندگی انسان های است که خود را پای آتش پیر می سازند و در جهنم تقدیر می سوزند و ندای باطنی خود را به گوش انسان های سالم و بیدار می رسانند و آنان را به نجات و دستگیری خود فرا می خوانند.

اشخاص در حال بهبودی از مصرف مواد، دوره های تاریک زندگی شان را به جهت رسیدن به روشنایی بررسی می کنند تا تغییرات لازم را برای یافتن خوشحالی در زندگی خود ایجاد نمایند. بنابراین، سوء مصرف برای افراد وابسته به مواد تبدیل به فرصتی می شود تا اعماق رنجشان را برای درک انسانیت و همچنین توانایی بالقوه شان را نیز برای معنا و هدف در زندگی بررسی نمایند.

به خاطر داشته باشيد که شما تنها نيستيد و اين حقيقت كه عضوي از خانواده ي شما در حال درمان است، مي تواند نشانه اي خوب و قدمي بزرگ در جهت بهبودي باشد؛که اهداف اصلی مولفین کتاب گامی موثر و سودمند در راستای شناخت و سلامتی بیشتر فرد و اجتماع در کتاب حاضر می باشد.