فیپاهایصادر شده اذر ماه 96- مشاره چاپ کتاب09120617283 وش

کتاب فارسي ‏‫اقسام کنوانسیون‌های بین‌المللی از منظر حمل و نقل جاده‌ای جعفری، اسماعیل ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي سیستم‌های بهایابی در حسابداری مام‌صالحی، پرویز ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي راز دلبسته کردن شوهر بیات، مطهره ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي تفاوت بهانه است، بهتر زندگی کنیم پورقیصری، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ۵ اصل فراموش شده تقی‌لو، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫چگونه با سوسک‌های ارتباطی مبارزه کنیم؟ بهادری، عباس ‏‫۱۳۹۶.
کتاب فارسي رهبری تحول‌آفرین در مدیریت هتل‌ها زرین‌جوی الوار، فضل‌اله ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اسراری که سخنوران حرفه‌ای فاش نمی‌سازند سهروردی، سیدمحمدصادق ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي تئوری انتخاب اهداف افضلی، محمدحسین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي مشاهیر و مفاخر شهرستان رزن: (سخنوران، ادیبان، نویسندگان، شاعران، وزرا …) صلاحی، احمد ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي به زبان خوش! منازادهمهدی ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي چطور سخنران شویم؟ مهارت‌های عملی و کاربردی برای تبدیل شدن به یک سخنران حرفه‌ای پیشداد، حسین ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي آروم، راضی، خوشبخت رحیمی، نسرین ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي چگونه بیشتر بفروشیم؟: راههایی برای فروش بیشتر و توسعه فروش جعفری امینه اصفهانی، زهرا ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي ‏‫‭Vocabulary retention: bilingual or monolingual schools? بازایی، پریسا ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي صدور سند مالکیت براساس فرآیندهای نوین ثبتی ناظم تقوی، سیدعلی ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي چگونه دقیقا همسری با ویژگی‌های دلخواه خود را جذب کنیم (با تمرینات قدرتمند ۴۲ روزه) واخته، محمدعلی ‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي حسابرسی ضد پولشویی و کنترل‌های مربوط به آن والش، باب ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي چگونه سخنرانی خوبی داشته باشیم:‌ آنچه برای یک سخنرانی موفق نیاز دارید عطاری، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ضرورت کاداستر در میادین مشترک نفتی شاملو، نسرین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي میوه‌ شدن آقاجان‌زاده، سیده‌فاطمه ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي سوخت و احتراق کند و تند خردمند، سیدمحمود ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اوقات فراغت سالمندان و ورزشهای مناسب سالمندی قربانی، محمدحسین ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي بورس مساوی ثروت رسولیان رهقی، اسماعیل ‏‫‏‫۱۳۹۶.‬‬
کتاب فارسي آئروژل‌های نانو‌ساختار: خواص، روش‌های تهیه و کاربردها کرمی، اصغر ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي هنر ارتباطات در زندگی: راهنمای عملی و کاربردی برای بهترشدن روابط و رسیدن به خوشبختی عرب یارمحمدی، محمدحسن ‏‫‬‏۱۳۹۶.
کتاب فارسي جادوی واژگان ذکی، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي بهترین و پردرآمد‌ ترین شغل جهان نادری، پیام ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي انتقال حرارت در یک نانو سیال هاشمی، سمیرا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي قصه نارنج طلا یونس‌زاده حقیقی، علیرضا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫تغذیه در فوتبال‮‬‬ نکیسا، نیما ‏‫۱۳۹۶.‮‮‬
کتاب فارسي زبان زمانه را بشناسیم: تاثیر عذم شناخت رسانه‌های اجتماعی بر زنذگی نادری، زهرا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي موفقیت با تصویرسازی ذهنی: کاربردی‌ترین تکنیک دستیابی به اهداف و آرزوها در صد سال اخیر خادمی‌پور، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي اقیانوس شادی موثق، رویا ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ناخدای کشتی خود باش اسمی، پیام ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي داستان‌های مهدی رض‍اپ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي ‏‫‭English vocabulary prepration تیزجنگ، الهام ‏‫۱۳۹۶‬
کتاب فارسي تلخ شیرین رض‍اپ‍ور، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي لطفا به اندازه کافی احمق، شکست‌خورده و ناموفق باشید!: اگر منتظرید در کارتان متخصص شوید تا دست به عمل بزنید سخت در اشتباهید… دلخوش‌نژاد، حسین ‏‫۱۳۹۶.‮‬
کتاب فارسي کارمند فضایی: کتابی کارآمد برای آنان که می‌خواهند در شغلشان پیشرفت کنند و رضایت شغلی داشته باشند بین‌آبادی، حامد ‏‫۱۳۹۶.‮‬