• 924

    چاپ کتاب

شیوه نامه نوشتن پایان نامه برای دانشگاه ازاد

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق

دانشكده فنی و مهندسی

گروه مهندسی عمران

 

 

پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش سازه

 

 

عنوان پايان‌نامه

عنوان پایان‌نامه توسط دانشجو فقط در صفحه اول پایان‌نامه نوشته شود

 

 

استاد راهنما

دكتر محمد دعائی

 

استاد مشاور

دكتر مریم کربلایی

نگارنده

بهنام راستگو

دی ماه 1396

 
  

 

 

كليه حقوق مادي و معنوي بر آمده از نتايج اين مطالعات، ابتكارات و نو آوري‌هاي حاصل از تحقيق موضوع اين پايان‌نامه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق است.

صورتجلسه دفاع از پايان‌نامه

(تصویر صورتجلسه دفاع از پايان‌نامه، بعد از دفاع و در زمان تحویل نسخه نهایی در این صفحه قرار گیرد و کلیه محتویات این صفحه پاک می‌شود)

يك جلد پايان‌نامه جهت تسويه حساب به كتابخانه مركزي دانشگاه آزاد اسلامي تهران شرق و کتابخانه ملی تحويل مي‌گردد. يك جلد پايان‌نامه جهت تسويه حساب به هريك از اساتيد راهنما و مشاور تحويل مي‌گردد. در صورت نياز گروه، دانشجو بايد تعداد بيشتري پايان‌نامه را تهيه و تكثير نمايد.

نسخه الكترونيكي پايان‌نامه

دانشجو موظف است علاوه بر نسخه چاپي و نهايي از پايان‌نامه خود، دو نسخه الكترونيكي CD از پایان‌نامه خود تهیه، هم به‌صورت word و هم PDF به كتابخانه مركزي دانشگاه و همين‌طور به مسئول پژوهشي تحويل دهد.

 

تعهد نامه اصالت پایان نامه

اینجانب …………………………………………………. دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه‌ای/ دکترای تخصصی در رشته …………………………………… که در تاریخ …………………………………  از پایان‌نامه/ رساله خود تحت عنوان « ……………………………………………………………………….. » با کسب نمره ………………………. و درجه ……………….. دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:

  • این پایان‌نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
  • این پایان‌نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
  • چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
  • چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
 
 
نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضاء:

 

 

تقديم اثر

…………………………………………..

سپاسگزاری

…………………………………………………………………………………………….

فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه  1

1-1- مقدمه. 2

1-2- ضرورت انجام تحقیق… 2

1-3- اهداف تحقیق… 2

1-4- نوآوري… 3

1-5- ساختار پایان‌نامه. 3

فصل 2 مروری بر پیشینه پژوهش و تحقیق   4

2-1- مقدمه. 5

2-2- مروري بر ادبيات موضوع.. 5

2-2-1- تیتر دوم ghfhf 5

2-3- نتيجه‌گيري… 5

فصل 3 روش تحقیق   6

3-1- مقدمه. 7

3-2- تعاريف، اصول و مباني نظري… 7

3-2-1- تيتر fdsdfsd. 7

3-3- روش تحقیق… 8

3-4- روش تحقیق… 8

3-5- محتوا 9

3-5-1- علت انتخاب روش…. 9

3-5-2- تشريح كامل روش تحقيق… 9

3-5-2-1- روش تحقيق آزمايشگاهي… 9

3-5-2-2- روش تحقيق آماري… 9

3-5-2-3- روش تحقيق نرم‌افزارنويسي… 9

3-5-2-4- روش تحقيق مطالعه‌ي موردي… 9

3-5-2-5- روش تحقيق تحليلي يا مدلسازي… 9

3-5-2-6- روش تحقيق ميداني… 10

فصل 4 بحث و بررسی داده‌های تحقیق   11

4-1- مقدمه. 12

4-2- محتوا 12

4-2-1- توليد داده‌ها 12

فصل 5 نتیجهگیری و پيشنهادها 14

5-1- جمع‌بندي… 15

5-2- نتیجه‌گیری… 15

5-3- پيشنهادها 15

مراجع   17

پيوست‌ها 20

فهرست اشکال

شکل (3-1) نمونه شکل.. 9

شکل (3-2) نمونه شکل.. 9

شکل (3-3) نمونه شکل.. 9

شکل (3-4) زيرنويس شکل.. 11

شکل (4-1) زيرنويس شکل.. 14

شکل (4-2) نمونه شکل.. 14

شکل (5-1) زيرنويس شکل.. 16

فهرست جداول

جدول (3-1) نتيجه بررسي پرسش‌نامه‌ها در ارتباط با عوامل موثر. 8

جدول (3-2) بالانويس جدول.. 11

جدول (4-1) بالانويس جدول.. 13

جدول (4-2) بالانويس جدول.. 13

جدول (5-1) بالانويس جدول.. 16

چکيده

در متن چکيده، از ارجاع به منابع و اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود. در صورت نياز به معرفي حوزه تحقيق و مباني تئوري آن، حداکثر در پاراگراف اول از چکيده ارائه شود. فقط به ارائه‌ي روش تحقيق و نتايج نهايي و محوري بسنده و از ارائه‌ي موضوعات و نتايج كلي اجتناب شود. كلمات يا عباراتي كه در اين بخش توضيح داده مي‌شود، بايد كاملاً محوري و مرتبط با موضوع تحقيق باشند. به طور کلی از الگویی به‌شکل زیر استفاده نمائید:

واژه‌هاي كليدي: تعداد كلمات يا عبارات كليدي حداكثر مي‌تواند پنج كلمه يا عبارت باشد.

فصل 1
مقدمه

    
  
 
   

 

1-1- مقدمه

هدف از فصل مقدمه[1]، شرح مختصر موضوع تحقيق و اهميت آن با اشاره‌اي كوتاه به روش و مراحل تحقيق است.

رنگ جلد گالینگور و سی‌دی پايان‌نامه كارشناسي ارشد، بر حسب رشته تحصیلی متفاوت بوده و از طریق کتابخانه واحد قابل پیگیری است.

برای ایجاد نیم فاصله‌ها، از 3 کلید Ctrl+Shift+2 به‌طور همزمان استفاده می‌شود.

زرکوب صفحه جلد فارسی در رو و انگلیسی در پشت جلد لازم است. در ضمن عطف نويسي به‌صورت زركوب شامل عنوان، نام و نام خانوادگي و سال دفاع از پايان‌نامه الزامي است.

منبع دهي در متن به صورت فاميلي و سال انتشار یا عددگذاری با نظر اساتيد راهنما و مشاور گذاشته مي‌شود (فرمت APA با اعداد گذاری درون کروشه در متن و مراجع انتهایی با ترتیب ظهور در متن پایان‌نامه، و فرمت Chicago با پرانتز در متن و به ترتیب حروف الفبایی در انتها قابل قبول می‌باشد). توجه: نقطه پایانی جمله بعد از ذکر منبع قرار می‌گیرد.

مثال: تحقيقات بسياري در اين مورد صورت گرفته است (دعاگو و همكاران، 1390 ؛ رزمی، 1389؛ .(Ghanooni-bagha et al., 2012; Khanloo et al., 2011

1-2- ضرورت انجام تحقیق

در این قسمت ضرورت تحقیق با نظر استاد راهنما بیان می‌گردد.

1-3- اهداف تحقیق

متن

1-4- نوآوري

نوآوري تحقيق را بر اساس يافته‌هاي آن تشريح مي‌کند.

1-5- ساختار پایان‌نامه

فصل بندی و مطالب ارائه شده در هر فصل به طور خلاصه و در چند سطر مرور شود.

فصل 2
مروری بر پیشینه پژوهش و تحقیق

 
  

 

2-1- مقدمه

به‌طور معمول این فصل به دو قسمت کلی مرور بر ادبیات موضوع (شامل فرمول‌بندی و قوانین حاکم بر موضوع) و مرور بر منابع (مقالات، کتاب‌ها و …) تقسیم می‌شود.

استفاده از ادبیات سوم شخص و مجهول در نگارش متون علمی توصیه می‌شود.

2-2- مروري بر ادبيات موضوع

ارائه‌ي تمام نتايج به دست آمده توسط ديگر محققان در چند سال اخير در دنيا، همراه با ذكر مراجع است (این فصل در حدود 20 صفحه می‌باشد).

هدف از اين فصل که با عنوان «مروري بر ادبيات[2]»، «مروري بر منابع» و يا «مروري بر پيشينه پژوهش و تحقيق» معرفي مي‌شود، بررسي و طبقه‌بندي يافته‌هاي تحقيقات ديگر محققان در سطح دنيا و تعيين و شناسايي خلأهاي تحقيقاتي است.

2-2-1- تیتر دوم ghfhf

متن

2-3- نتيجه‌گيري

‌در نتيجه‌گيري آخر فصل، با توجه به بررسي انجام‌شده بر روي مراجع تحقيق، افق‌هاي تازه‌اي كه پيش‌روست يا خلأهاي تحقيقاتي بيان مي‌شود.

فصل 3
روش تحقیق

 
  

3-1- مقدمه

اين فصل بسته به نوع روش تحقيق و با صلاحديد و نظر استاد راهنما مي‌تواند  «مواد و روش‌ها» نام‌گيرد. اين بخش حدود 30 صفحه است.

3-2- تعاريف، اصول و مباني نظري

ارائه‌ي خلاصه‌اي از دانش كلاسيك موضوع است. اين بخش الزامي نيست و بستگي به نظر استاد راهنما دارد (در حدود پنج الی ده صفحه).

3-2-1- تيتر fdsdfsd

جدول (2-1) به صورت نمونه ارائه شده است.

جدول (3-1)  نتيجه بررسي پرسش‌نامه‌ها در ارتباط با عوامل موثر

رديفعوامل موثردرصد
1احساس تعلق به سازمان1/95
2نقش مديريت سازمان7/87
3عوامل درون سازماني9/82
4برگزاري دوره هاي آموزشي9/82

نمودار (2-1) به صورت نمونه ارائه شده است.

شکل (3-1)  نمونه شکل

متن

(3-1)  

كه در آنX (kg/m3)  غلظت توده سلولي، m (h-1) شدت رشد ويژه و  D (h-1) شدت رقيق‌سازي مي‌باشد.

(3-2)  

شکل (3-2)  نمونه شکل

شکل (3-3)  نمونه شکل

3-3- روش تحقیق

متن

3-4- روش تحقیق

شرح كامل روش تحقيق در این بخش بیان می‌شود. اين فصل بسته به نوع روش تحقيق و با صلاحديد و نظر استاد راهنما مي‌تواند  «مواد و روش‌ها» نام‌گيرد. اين بخش حدود 20 الی 30 صفحه است.

3-5- محتوا

3-5-1- علت انتخاب روش

دليل يا دلايل انتخاب روش تحقيق را تشريح مي‌کند.

3-5-2- تشريح كامل روش تحقيق

در زير به تعدادي از روش‌هاي تحقيق اشاره شده است:

3-5-2-1- روش تحقيق آزمايشگاهي

توصيف كامل برنامه‌ي آزمايشگاهي شامل مواد مصرفي و نحوه‌ي ساخت نمونه‌ها، شرح آزمايش‌ها شامل نحوه تنظيم و آماده سازي آزمايش‌ها و دستگاه‌هاي مورد استفاده و دقت و نحوه‌ي كاليبره كردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه‌ي روش اعتبارسنجي.

3-5-2-2- روش تحقيق آماري

توصيف ابزارهاي گردآوري اطلاعات كمي و كيفي، اندازه‌ي نمونه‌ها، روش نمونه‌برداري، تشريح مباني روش آمار و ارائه‌ي روش اعتبارسنجي.

3-5-2-3- روش تحقيق نرم‌افزارنويسي

توصيف كامل برنامه‌نويسي، مباني برنامه و ارائه‌ي روش اعتبارسنجي.

3-5-2-4- روش تحقيق مطالعه‌ي موردي

‌توصيف كامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهايي كه تحت ارزيابي قرار داده مي‌شوند، و ارائه‌ي روش اعتبارسنجي.

3-5-2-5- روش تحقيق تحليلي يا مدلسازي

توصيف كامل مباني يا اصول تحليل يا مدل و ارائه‌ي روش اعتبارسنجي.

3-5-2-6- روش تحقيق ميداني

چگونگي دستيابي به داده‌ها در ميدان عمل و نحوه برداشت از پاسخ‌هاي دريافتي.

جدول (3-2)  بالانويس جدول

جدول

متن

شکل

شکل (3-4)  زيرنويس شکل

متن

(3-3)  

متن

فصل 4
بحث و بررسی داده‌های تحقیق

 
  

4-1- مقدمه

ارائه‌ي داده‌ها، نتايج و تحليل و تفسير آنها در فصل چهارم ارائه مي‌شود. تفاوت، تضاد يا تطابق بين نتايج تحقيق با نتايج ديگر محققان بايد ذكر شود. تفسير و تحليل نتايج نبايد بر اساس حدس و گمان باشد، بلكه بايد برمبناي نتايج عملي استخراج‌شده از تحقيق و يا استناد به تحقيقات ديگران باشد. در ارائه‌ي نتايج با توجه به راهنماي كلي نگارش فصل‌ها، تا حد امكان تركيبي از نمودار و جدول استفاده شود. با توجه به حجم و ماهيت تحقيق و با صلاحديد استاد راهنما، اين فصل مي‌تواند تحت عنواني ديگر بيايد يا به دو فصل جداگانه با عناوين مناسب، تفكيك شود. در صورتي که حجم داده‌ها زياد باشد، بهتر است به صورت نمودار يا در قالب ضميمه ارائه نشده و فقط نمونه‌ها در متن آورده شود. اين فصل فقط بايد به جمع‌بندي دست‌آوردهاي فصل‌هاي چهارم و پنجم محدود و از ذكر موارد جديد در آن خودداري شود. در عنوان اين فصل، به جاي کلمه‌ي «تفسير» مي‌توان از واژگان «بحث» و «تحليل» هم استفاده کرد. اين فصل حدود 40 صفحه است.

4-2- محتوا

4-2-1- توليد داده‌ها

‌ارائه‌ي داده‌ها و نتايج به‌

صورت تابعي از پارامترهاي مستقل است.

جدول (4-1)  بالانويس جدول

جدول (4-2)  بالانويس جدول

جدول

متن

شکل

شکل (4-1)  زيرنويس شکل

متن

شکل (4-2)  نمونه شکل

(4-1)  

متن

فصل 5
نتیجه‌گیری و پيشنهادها

 
  

5-1- جمع‌بندي

ارائه‌ي خلاصه‌اي از يافته‌هاي تحقيق جاري است. اين فصل مي‌تواند حاوي يک مقدمه شامل مروري اجمالي بر مراحل انجام تحقيق باشد (حدود يک صفحه). مطالب پاراگراف‌بندي شود و هر پاراگراف به يك موضوع مستقل اختصاص يابد. فقط به ارائه‌ي يافته‌ها و دست‌آوردها بسنده شود و از تعميم بي‌مورد نتايج خودداري شود. از ارائه‌ي جداول و نمودارها اجتناب شود. از ارائه‌ي عناوين كلي در حوزه‌ي تحقيق و پيشنهاد تحقيقات آتي خودداري شود و كاملاً در چارچوب و زمينه‌ي مربوط به تحقيق جاري باشد. اين فصل حدود 5 الی 10 صفحه است.

5-2- نتیجه‌گیری

به ترتيب شامل موارد زير است:

خلاصه‌اي از تمام يافته‌ها و دست‌آوردهاي تحقيق جاري است.

5-3- پيشنهادها

عناوين و موضوعات پيشنهادي را براي تحقيقات آتي  بيشتر در زمينه‌ي مورد بحث در آينده ارائه مي‌کند.

جدول (5-1)  بالانويس جدول

جدول

متن

شکل

شکل (5-1)  زيرنويس شکل

متن

(5-1)  

متن

(5-2)  

متن

مراجع

 
  

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ طبق یکی از استانداردهای MLA، APA، Chicago، Harvard یا Vancouver نوشته شوند.

پيوست‌ها

 
  

پيوست الف

تصویر صفحه اول مقالات هم در صورت وجود، در یک پیوست ضمیمه شود.

تصوير گواهي نامه‌هاي كنفرانس‌ها و يا مجلات مقالات ارائه شده نیز درصورت وجود در این پیوست ارائه می‌شوند.

سایر پیوست‌ها در صورت ضرورت (به منظور کاهش مطالب و نتایج تکراری در متن، اما مورد نیاز برای سایر محققین…) با نظر استاد راهنما ارائه شوند.

Abstract

Abstract text. (Maximum 300 word)

Keywords:

 

Islamic Azad University, East Tehran Branch

Faculty of Engineering / Basic science / Architecture / Humanities

Department of …….

M.SC. Thesis

 

 

 

Title of Thesis

Times Bold 16 – Exact similar Proposal title

 

 

 

 

 

Supervisor:

Dr. …

 

Adviser:

Dr. …

 

 

 

 

By:

Date (Month, Year)

[1] Introduction

[2] Literature Review