در رشته های زیر مقاله ISI-JCR چاپ می کنیم.

 

چاپ مقالات JCR

 

در رشته های زیر مقاله ISI-JCR چاپ می کنیم.

– فیزیولوژی (ورزشی-گیاهی-حیوانی)

– تغذیه (ورزشی–انسان- حیوان)

– کشاورزی (صنایع غذایی-علوم دامی-بیوشیمی-باغبانی)

و رشته های مشابه

روال کار: ابتدا پایان نامه یا مقاله فارسی مورد ارزیابی قرار می گیرد درصورت قوی و با کیفیت بودن کار نسبت به پذیرش اقدام می گردد.

 

درصورت پذیرش کل هزینه دریافت می گردد.

هزینه استخراج و ترجمه جداگانه دریافت می گردد قبل از ارسال (درصورت مناسب بودن و با ارزش بودن مقاله اقدام به استخراج و ترجمه می گردد).

 

زمان : پذیرش 3 تا 6 ماه

چاپ: 4 تا 8 ماه

 

نشریات: لیست نشریات معتبر وزارت علوم (سایت وزارت)

http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/ValidPublications.aspx

انتخاب نشریه و ایمپکت متناسب با عنوان پژوهش و کیفیت مقاله می باشد.

 

 

 

شرایط اولیه مقاله جهت پذیرش و چاپ در JCR

  1. نوآوری در مقاله و جدید و کیفی و کاربردی بودن موضوع
  2. جدید و به روز بودن منابع و ارجاع از مقالات نشریات و پایگاه های معتبر آی اس آی JCRو تخصصی رشته
  3. ارائه مدل و تئوری در نتیجه گیری مقاله و دستیابی به نتایج کاربردی
  4. بیان واضع و قوی مساله تحقیق و ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
  5. بهره گیری از نرم افزارهای مرتبط و قدرتمند برای فرضیه ها در تحلیل و بررسی نتایج
  6. پژوهش شما چه گره هی از مشکلات جامعه را حل می کند و کاربرد نتایج آن در کجا و به چه صورت هست (بایستی زمانی که داور و خواننده مقاله شما را مطالعه می کند به این نتیجه پی ببرد که نتایج این تحقیق ارزش مطالعه برای خواننده دارد و می تواند در بطن جامعه کاربردی و مورد استفاده واقع شود)
  7. برای نشریات خوب چند تا مورد هست که خیلی مهم هست که شامل: منابع معتبر و به روز- نتایج قوی- کیفیت بحث- کاربردی و به روز بودن مقاله- رعایت کپی رایت از منابع و عدم سرقت علمی در متن و پلاژیاریزم که سیستم بررسی می کند.