• 924

    چاپ کتاب

ترجمه کتاب در ایران – 09120617283

سوال:آیا برای ترجمه یک کتاب نیازی به اجازه گرفتن از نویسنده یا ناشر ان هست؟
پاسخ:هر چند اخذ مجوز رسمی برای ترجمه کتابهای مولفان خارجی امری اخلاقی است و عموما مولفان خارجی نیز با توجه به قیمت کم کتابها در ایران معمولا درخواست های مالی کمی دارند ولی از نظر قوانین ایران الزامی برای این کار نیست.?

قوانین ایران تنها از آثاری حمایت میکنند که برای اولین بار در ایران منتشر شده باشد.
بنابراین اگر حتی مولفی ایرانی اولین بار کتابش را در خارج از ایران منتشر کرده باشد و در ایران توسط دیگران بازنشر شود قوانین ایران حمایتی از او نمیکنند.
#حقوق_نشر

منبع: کانال اقای منصور سجاد