اشتباهات متداول در چاپ کتاب شعر

بسیاری از دوستان و شاعران حاضر نیستند اشعار خود را کوچکترین تغیییری بدهند. خیلی از شاعران که شعرهایشان را ارسال میکنند میگویند این شعر ها مثل بچه های ما هست و حاضر نیستن کوچکترین تغییری در شعرها لحاظ کنند.

از نظر وزنی و محتوایی خیلی از این اشعار در حد ضعیف هستند و وقتی به شاعر میگوییم این اشعار از نظر وزنی مشکل دارد یا از نظر محتوایی در سطح مطلوبی نیست ناراحت می شود.

اما باید این واقعیت را پذیرفت و اجازه داد اشعار ویرایش شوند.

در فرایند چاپ کتاب ویرایش یکی از مهمترین مسائل چاپ کتاب محسوب می شود.

دپارتمان چاپ کتاب این امکان را برای شاعران عزیز فراهم کرده  که اشعارشان هم از نظر وزنی و هم از نظر محتوایی توسط بهترین شاعران ویراستاری گردد که باعث افزایش سطح اشعار می شود.

 در صورت نیاز به مشاوره با شماره تماس زیر تماس حاصل فرمایید

09120617283 وش