استخراج کتاب از پایان نامه برای دو نمره پایان نامه

در اکثر دانشگاه ها برای گرفتن دو نمره دفاع از پایان نامه باید کار پژوهشی انجام داد.

بسیاری از دوستان نمی دانند که استخراج کتاب از پایان نامه یا تبدیل پایان نامه به کتاب هم میتواند یکی از این کارهای پژوهشی باشد تا شما بتوانید دو نمره پایان نامه رو دریافت کنید.

شما می تواند برای گرفتن دو نمره پایان نامه  ان را تبدیل به کتاب کنید که هم هزینه  کمتری نسبت به مقاله دارد و هم در زمان کمتر تقریبا کمتر از یکماه این امر صورت می پذیرد.